Otázky a odpovědi

Nejčastější dotazy

Zde jsou odpovědi na často kladené otázky. Pokud nemůžete najít odpověď na svou otázku, kontaktujte prosím svého našeho zástupce.


1. Výrobky

Naše trouby KERA.Base jsou určeny pro standartní použití,  trouby KERA.Pro se používají pro speciální případy použití, jako např. při vysokém zatížení potrubí.  

Existují tvarovky, které umožňují přechod ze standartního zatížení na zatížení vysoké. Tento zkrácený kus je dostupný v dimenzích DN 200 a DN 250. Hrdlo této tvarovky je vyrobeno na vysoké zatížení, dřík na standartní zatížení. 

Ano, kameninové trouby jsou vhodné pro všechny běžné způsoby protlačování. Trouby KERA.Drive jsou dostupné v dimenzích DN 150 až 600 v délce 100 nebo 200 cm. Přehled najdete zde.

Naše šachty jsou odolné vůči biogenní korozi kyseliny sírové. Jsou odolné vůči vysokotlakému čištění a vyznačují se životností delší než 100 let. Navíc mají všechny výhody, kterými disponuje i náš sortiment trub a tvarovek. Pro plánování a objednávky kontaktujte našeho technického zástupce. Další informace najdete v brožuře KERA

V našem sortimentu DURA nabízíme celková řešení sanace pochozích kanalizačních systémů. Vyrábíme řešení na míru pro kompletní nebo částečnou sanaci šachet a kanálů. S otázkami ohledně detailního plánování se obraťte na  naši kontaktní osobu. 

Kameninové trouby jsou vyráběny podle normy EN 295, část 1 až 7. Navíc jsou výrobky certifikovány a kontrolovány certifikačním programem ZP WN 295, který v jednotlivých bodech klade vyšší nároky než norma EN 295.

Pro složité případy při nové pokládce nebo výměně kanálů u nás naleznete řešení šitá na míru: tvarovky, napojovací prvky s nebo bez hrdla, excentrické odbočky nebo přechody různých dimenzí, díky kterým lze zvládnout všechny způsoby připojení. Při obnově starého, neporušeného dílu kanalizace lze vyrobit např. přechodový kus v dimenzích dle našeho sortimentu. Kontaktujte prosím našeho zástupce pro řešení Vašeho konkrétního dotazu. 

Přechodové kusy jsou nabízeny na následující dimenzích: 

 • DN 100 - DN 125
 • DN 125 - DN 150
 • DN 150 - DN 200
 • DN 180 - DN 200*
 • DN 200 - DN 250

*ve Švýcarsku

V případě tzv. hrdlového vyrovnávacího kroužku se jedná o kroužek k rovnoměrnému přenosu tlaku u hrdlových trub. 

Výkresy k výrobkům najdete v našem Infopoolu.


Výběr připojovacího prvku závisí na průměru trouby a jejím materiálu. Další informace najdete v naší brožuře KERA na straně 95.

Hrdlo S svým vývojem navazuje na hrdlo K. Hrdlo S je kompatibilní se všemi běžnými kameninovými troubami a tvarovkami stejné dimenze, třídy únosnosti ve spojovacím systému C. Kameninové trouby s hrdlem S mohou být kombinovány s tvarovkami a troubami s hrdlem K. Zároveň jsou splněny i všechny požadavky na těsnost dle normy EN 1610 a DWA A 139. 


Naše kameninové trouby jsou vyrobeny z přírodních surovin: jíl, šamot a voda. Jíl pro naše výrobky získáváme přímo v regionech, kde jsou výroby trub, což splňuje ekologické požadavky na těžbu surovin a umožňuje i následnou renaturalizaci.  Keramické výrobky jsou 100 % recyklovatelné a vrací se jako šamot zpět do výrobního procesu.  

Životnost našich výrobků je 100 let a více. 

Minimální krytí potrubí je závislé na zatížení. Při dopravním zatížení ze silničního provozu činí minimální zakrytí 0,5 m. U zatížení v kolejové dopravě je minimální krytí 1,5 m a u letištních ploch 1,0 m. S naší statickou kalkulačkou v Infopoolu můžete snadno zjistit přesné hodnoty. 

Chemická odolnost kameninových trub je stanovena normou EN 295. Odolnost se pohybuje u pH od 0 do 14.

Odolnost je testována podle typu použití. V našem Infopoolu v sekci Vlastnosti > Vlastnosti materiálu > chemická odolnost zjistíte další informace.


Pro kameninové trouby platí norma EN 295, 1-7 resp. ZP WN 295.

Certifikaci naleznete na naší webové stránce v sekci "certifikace".

Naše kameninové trouby lze použít pod železniční tratí. Schválení pro jejich použití v těchto místech je uvedeno v pravidlech německé drážní společnosti Deutsche Bahn.


Napište nám e-mail na info_at_steinzeug-keramo.com a my Vám pošleme následně ceník. 2. Plánování

V našem Infopoolu získáte přístup k těmto výpočetním nástrojům (kalkulačkám) :

 • Statika
 • hydraulika
 • výpočet manžet
 • výpočet šachet
 • vztlak
 • připojení
 • hospodárnost

Navíc zde najdete i všechny CAD-výkresy k našemu sortimentu.

Naše online kalkulačky najdete v našem Infopoolu. Zde se musíte nejprve zdarma registrovat. 


Statiku můžete snadno a rychle spočítat díky kalkulačce v našem Infopoolu. 

K výpočtu obetonování neexistuje žádné pravidlo, musí však být zohledněny konkrétní podmínky předpokládaného zatížení. 


Množství průtoku lze spočítat díky naší kalkulačce hydrauliky


Náš seznam vzorových popisných textů najdete v naší složce Ke stažení


Při zohlednění dlouhé doby trvanlivosti, při nízkých nákladech na údržbu, jsou naše trouby ideálním způsobem zajištění  investičního majetku. Díky životnosti delší než 100 let dochází k úspoře zdrojů a minimalizaci finančních nákladů na sanaci a opravy. Hospodárnost lze snadno zjistit díky našemu výpočtu3. Trvanlivost

Naše kameninové trouby jsou vyráběny pouze z přírodních  surovin, nacházejících se v regionech, kde je výroba. Životní prostředí není zatěžováno žádnými škodlivými látkami, doba použití výrobků je velmi dlouhá a výrobky jsou 100 % recyklovatelné. Vyráběny jsou z části z recyklovaného materiálu při použití ekologické energie a obnovitelných zdrojů. Tím se vytváří přidaná hodnota, která je potvrzena certifikátem Cradle to Cradle®.

Při zohlednění dlouhé doby použití, při nízkých nákladech na údržbu, jsou naše trouby výhodným způsobem zajištění investičního majetku. A to na dlouhé generace: jejich doba použití delší než 100 let umožňuje ochranu přírodních zdrojů a minimalizaci finančních nákladů na sanaci a opravy. 

Kameninové trouby jsou díky své surovině 100% recyklovatelné.