MATERIÁL TRUB | VLASTNOSTI TRUB A TVAROVEK

Správná volba materiálu hraje pro provozovatele kanalizační sítě podstatnou roli. Kameninová potrubí splňují dané požadavky ve všech bodech: vynikající neměnné chemické a fyzikální vlastnosti propůjčují tomuto materiálu vysokou odolnost, těsnost a pevnost, společně s vysokou odolností vůči otěru a korozi stejně jako mimořádně dlouhou životnost.                   

  • dlouhá životnost
  • nízké náklady na údržbu 
  • výhodné poplatky
  • až 100 % recyklovatelnost 

VLASTNOSTI MATERIÁLU VÝROBKŮ

Otěruvzdornost
am ≤ 0,25 mm
Pevnost v v tahu za ohybu
18 N/mm²
Biologická odolnost
dána
Ohnivzdornost
hořlavé
Chemická odolnost pH
0 až 14
Těsnost
2,4 bar
Pevnost v tlaku
alespoň 100 N/mm²
Modul pružnosti
~ 50.000 N/mm²
Odolnost vůči mrazu
dána
Tvrdost (podle Mohsovy stupnice)
~ 7
Odolnost vůči korozi
dána
Životnost
100 let a více
Odolnost vůči ozonu
dána
Poissonova konstanta
0,25
Vrcholový tlak dle světlosti trouby
32 do 120 kN/m
Mez únavy při míjivém napětí
dána
Síla protlačování
až 2.400 kN
Koeficient tepelné roztažnosti
K -1 ~ 5 x 10–6
Tepelná vodivost
~1,2 W/m x K
Hrubost stěny
k 0,02 mm
Hmotnost
22 kN/m³
Odolnost vůči vysokotlakovému čištění
280 bar
Pevnost v tahu
10 až 20 N/mm²
Další informace

K Infopool

Další informace k vlastnostem výrobků najdete v našem Infopool.

K TĚSNĚNÍ

Zjistěte více o funkčních vlastnostech těsnění.

K CERTIFIKACI

Bez kompromisů vyrábíme naše výrobky na vysoké úrovni. To znamená: bezpečnost, spolehlivost a důvěra pro Vás.