Infopool

Vaše digitální podpora

Infopool od Steinzeug-Keramo nabízí mnoho výhod ve fázi plánování, výstavby i užívání staveb.  

K dispozici je osm modulů, cca. 800 výkresů  našeho sortimentu v CAD, stejně jako dokumenty k portfoliu našich výrobků a další informace související s tématem výroby kanalizačních potrubí s kameninovými systémy.  

Abyste mohli ve složce Infopool pracovat, je nutné se registrovat. 

Infopool

Infopool přehled

Online kalkulačka

STATIKA HRDLOVÉ TROUBY

V kalkulačkou statiky můžete s výpočty potřebného uložení  sestavovat statický důkaz pro hrdlové trouby. 

STATIKA PROTLAČOVACÍ TROUBY

Zde můžete s výpočty přípustných sil sestavit statický propočet pro protlačovací trouby.

HYDRAULIKA                         

Vypočtěte odtok v kulatých profilech. Pro náš sortiment lze spočítat průtok, sklon a rychlost průtoku při plném nebo částečném naplnění.

VZTLAK                                           

Jak pro kameninové šachty tak i pro kameninová potrubí lze propočítat vztlak u stavebního díla. 

MANŽETOVÁ TĚSNĚNÍ

Pro konce trub lze díky kalkulačce manžet zjistit typ manžety a potřebný počet a typ vyrovnávacích kroužků. 

ŠACHTY

Kameninové šachty DN 800 až DN 1000 lze sestavit a propočítat. 

NAPOJOVACÍ PRVKY

Pro dodatečné napojení na kameninové trouby a trouby z jiných materiálů (beton) lze zjistit v této kalkulačce typ napojovacího prvku. 

HOSPODÁRNOST

Při zohlednění investičních a reinvestičních nákladů a plánované doby lze rovněž vypočítat hospodárnost systému na základě průměrné doby použitelnosti. 

CAD VÝKRESY

CAD výkresy našich výrobků lze stáhnout ve formátech DWG-, DXF- a WMF.

Pro použití výkresů je zapotřebí mít software CAD ve Vašem počítači. Díky tomu můžete výkresy v CAD rovnou otevřít ze složky Infopool a pracovat s nimi. 

INFORMACE O VÝROBCÍCH A DALŠÍ DOKUMENTY

K dispozici máte i datové listy k našemu výrobnímu sortimentu, informace o vlastnostech výrobků a materiálů, návody k montáži a potřebné certifikáty.