Funkční vlastnosti těsnění trub

Dobře fungující těsnění potrubí je důležitou součástí mnoha technických výrobků. V nejjednodušším případě jde o utěsnění málo agresivní médium pod atmosférickým tlakem. Při komplexním použití musí být zaručena vysoká těsnost a bezpečnost při vysokých provozních teplotách, při velkém tlaku a u agresivních látek. Těsnění jsou nepostradatelná pro správné fungování odpadních potrubí a představují vždy kritický bod u technických systémů – v místě spoje.  Následně jsou zde popsány podstatné vlastnosti těsnění.

TVAROVATELNOST

Sesedání v místě uložení způsobené třeba sesedáním horniny, prouděním spodní vody nebo výstavbou je nutno konstrukčně zohlednit. Tvarování lze dosáhnout pomocí kameninových hrdlových spojů. Těsnost spoje pro různý úhel umístění trouby představuje proto důležitý aspekt bezpečnosti. Minimální požadavky jsou stanoveny v závislosti na šíři v EN 295 resp.ZP WN 295.

MEZERA U HRDLA

Dle předpisů je nutno dodržet mezeru u hrdla min. 5 mm. Tím je zajištěno, že je možno provést různé tvarování úhlu. Posouzení mezera hrdla u zabudovávaných kameninových hrdlových trub závisí na konstrukci hrdla. Rozměry jsou stanoveny v ZP WN 295.

ODOLNOST ŘEZU

Spoj trouby musí při zkoušce dle EN 295-3:2012, odst. 21.3, odolat dlouhodobě i krátkodobě střihu. Na troubu se přenáší vnější zátěž tak, že na spoj působí zatížení střihu minimálně 25 N/mm jmenovité šířky. Spoj musí odolat zkušebním tlakům stanoveným v EN 295-1:2013, odst. 6.2.1, a to 5 kPa (0,05 bar) a 50 kPa (0,5 bar) na 15 min. bez viditelných netěsností. Pokud musí trouby a spoje v trvalém provozu být odolné při nižším přetlaku, je nutno zadat zkušební tlak. Jeden stavební díl smí být testován vždy jen v jednom spoji. Spoje, které obstojí při těchto zkouškách, jsou považovány za odolné vůči kořenům. 


VYROVNÁNÍ DNA

Rovinnost dna popisuje přechod z jedné trouby do druhé ve spoji a v místě dna. Aby byla optimálně zachována hydraulika zabudovávaného potrubí, jsou stanoveny hraniční hodnoty v EN 295. Pro různé systémy spojů je nutno dbát při výstavbě pokynů v příslušných předpisech od výrobce. 

ODOLNOST VŮČI KOŘENŮM

Kameninové trouby a tvarovky jsou odolné vůči kořenům; tato odolnost je zjišťována při příslušných zkouškách. Odpovídající požadavky reguluje norma EN 295-3.

Další informace

K Infopool

Další informace z vlastnostem výrobků najdete v našem Infopool.

K TROUBÁM A TVAROVKÁM

Zjistěte více o vlastnostech našich trub a tvarovek.

K CERTIFIKACI 

Bez kompromisů vyrábíme naše výrobky na vysoké úrovni. To znamená: bezpečnost, spolehlivost a důvěru pro Vás.