VÝSTAVBA V OTEVŘENÉM VÝKOPU

POKLÁDKA POTRUBÍ V OTEVŘENÉM VÝKOPU

Co znamená otevřený výkop při budování kanalizace? 


V rámci tohoto postupu se nejdříve uvolní místo v zemi, kde je plánována pokládka kanalizace. Vznikne výkop, jehož stěny jsou dle potřeby zajištěny. Následně se vytvoří lože pro potrubí z písku nebo štěrku, který umožní stabilní a optimální polohu pro potrubí. Trouby se pokládají do otevřeného výkopu shora pomocí jeřábu a jsou uloženy napřipravelé lože. Pokud je potrubí uloženo, může být následně výkop po vrstvách zasypán. 

KDE LZE POUŽÍT METODU OTEVŘENÉHO VÝKOPU

  • Novostavby  
  • Domovní přípojky 
  • Obnova stávajícího potrubí 
  • Přechod před oblasti zdrojů pitné vody 

SNADNÝ ZPŮSOB VÝSTAVBY - ZABUDOVÁNÍ TRUB A ŠACHET

V našem názorném videu získáte podpůrné informace k zabudování kameninových trub a šachet. 

Otevřený výkop | Výrobky

__________________________________
Trouby 

__________________________________
Tvarovky

__________________________________
Šachty

__________________________________
Příslušenství