WYKOP OTWARTY

UKŁADANIE KANAŁÓW W WYKOPACH OTWARTYCH

Co oznacza wykop otwarty?


W tej metodzie w miejscu planowanego rurociągu najpierw wydobywa się ziemię, w wyniku czego, powstaje wykop o umocnionych ścianach. Następnie wykonuje się podbudowę pod rurę z piasku lub żwiru, który zapewni stabilne i optymalne posadowienie rurociągu. Rury są opuszczane do wykopu i układane na podbudowie. Po ułożeniu kanału, wykop można zasypać warstwowo. 

OBSZAR STOSOWANIA METODY WYKOPU OTWARTEGO

  • Budowa nowych kanałów
  • Przyłącza budynków
  • Wymiana sieci 
  • Przekraczanie obszarów pozyskiwania wody

ŁATWY MONTAŻ – RURY I STUDNIE

W naszym filmie szkoleniowym znajdują się informacje dotyczące montażu rur i studni kamionkowych.

Wykop otwarty | Produkty

__________________________________
Rury

__________________________________
Kształtki

__________________________________
Studnie

__________________________________
Osprzęt