MONTAŻ STUDNI

Podczas montażu należy przestrzegać wymogów normy EN 1610 oraz przepisów krajowych. Przed montażem elementy konstrukcyjne należy sprawdzić pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Elementy studni dostarczane są ze zintegrowanymi odbojnicami, które umożliwiają bezpieczne manipulowanie na placu budowy.

Zapobieganie osiadaniu gruntu

Posadowienie studni musi odbywać się w oparciu o EN 1610 w taki sposób, aby w jak największym stopniu wykluczyć osiadanie gruntu. W przypadku gruntów budowlanych podatnych na osiadanie, studnie powinny być posadowione na dobrze zagęszczonym i równym podłożu piaszczysto żwirowym. Zaleca się zastosowanie dodatkowej warstwy podsypki z chudego beton


Montaż na gruntach nienośnych

W przypadku gruntów podatnych na osiadanie należy zastosować żelbetową płytę zgodnie z zaleceniami projektanta. Posadowienie studni odbywa się zawsze na płaskiej i równej powierzchni. 

Podstawę studni należy umieszczać na podporze i wyregulować jej położenie stosownie do zaleceń projektowych. Celem transportu elementów studni należy dobrać stosownie do ich masy urządzenie podnoszące i zawiesia. Masa elementów konstrukcyjnych jest podana na liście przewozowym oraz na samych elementach.

Montaż oraz przykrycie

Umieszczenie elementów nadstawnych oraz pokrywy studni musi odbywać się w taki sposób, aby wykluczyć uszkodzenia. Przed zsunięciem, elementy uszczelniające należy obustronnie pokryć smarem KeraMat. 

Pierścienie wyrównawcze i włazy nie stanowią oferty producenta. Celem osiągnięcia końcowej wysokości elemety studni powinny byś montowane na budowie zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyłącze do studni i króćce dostudzienne

Celem zapewnienia odpowiedniej przegubowości pomiędzy studnią a rurą, należy stosować elementy krótkich rur w formie króćców wlotowych (GZ) oraz wylotowych (GA), dostępnych w ofercie producenta. 

Wypełnienie wykopu wokół studzienki KeraPort musi odbywać się zgodnie zb normą/wytycznymi EN 1610/DWA-A 139. Zalecamy wykorzystanie do tego celu gruntu rodzimego. Uziarnienie obsypki wokół studni nie powinno być większe niż 40 mm. Do zagęszczania należy stosować odpowiednie urządzenia zagęszczające.