Wykonawstwo - Wykop otwarty

Instrukcja montażu zgodnie z EN 295 i ZP WN 295. Montaż przewodów kanalizacyjnych jest uregulowany europejską normą EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. W niektórych obszarach regulacje te są dodatkowo uzupełniane o zalecenia producenta. 

Rury i kształtki kamionkowe powinny być układane i badane zgodnie z zaleceniami normy EN 1610 jako przewody kanalizacyjne i badane pod kątem szczelności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na kolejnych stronach. 

ROZŁADUNEK TRANSPORT I SKŁADOWANIE

We współpracy z naszymi partnerami, dostarczamy na każdą budowę nasze produkty z wykorzystaniem systemu opakowań wielokrotnego użytku. Na placu budowy rury i kształtki mogą być rozładowywane w prosty sposób, a następnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń transportowych. Kontrola ta odbywa się z wykorzystaniem talku poprzez przetarcie bosego końca rury. Transport rur i kształtek na placu budowy musi odbywać się przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. 

Dzięki systemowi pakowania rury mogą być składowane na placu budowy w sposób bezpieczny i bezproblemowy. Pojedyncze rury muszą spoczywać na drewnianych kantówkach. Kształtki są przechowywane w koszach lub pojedynczo w pozycji stojącej na kielichach. 

MONTAŻ

Podczas montażu należy stosować wyłącznie oryginalny smar KeraMat dostarczany przy każdej dostawie.

Rury kamionkowe o małej i średniej średnicy mogą być montowane przy użyciu drewnianej kantówki i pręta. Rury o większej średnicy są łączone ze sobą za pomocą łyżki koparki. 

Podczas montażu rur należy zwracać uwagę na plamkę zlokalizowaną w szczycie rury, wskazującą równocześnie na jej środek ciężkości.

Montaż rur kamionkowych odbywa się po ich wcześniejszym ułożeniu centralnie w środku wykopu. Pod kielichami należy wykonać przegłębienie w podsypce. 

W przypadku mrozu dno wykopu musi być osłonięte, ponieważ rur kamionkowych nie można zabudowywać na zmrożonym podłożu. Montaż rur kamionkowych jest możliwy również w temperaturach poniżej 0° C, aczkolwiek w zależności od temperatury zewnętrznej należy mieć na uwadze nieznacznie większe siły montażu. Badania uszczelek wykonywane są do temperatury –10° C. 

WYKOP I POSADOWIENIE RURY

Rodzaj podbudowy ma duży wpływ na posadowienie i nośność rurociągu.

Montaż rur kamionkowych odbywa się na odpowiednio zagęszczonej podsypce, z odpowiednim kątem posadowienia, zapewniającym równomierny rozkład naprężeń. Rury powinny być ułożone centralnie w wykopie, minimalna szerokość wykopu określona jest w normie EN 1610. 

Norma EN 1610 opisuje trzy rodzaje podbudowy, Steinzeug-Keramo zaleca stosowanie podbudowy typu 1  zgodnie z EN 1610. 

Szczegółowe informacje na temat posadowienia rurociągu można znaleźć w naszym Poradniku.

ZASYPYWANIE I ZAGĘSZCZANIE

Mechaniczne zagęszczanie odbywa się warstwami o grubości 15 do 30 cm. Dla rur kamionkowych obowiązuje: przy uziarnieniu > 40 mm w pierwszej zagęszczanej warstwie głównej zasypki, przykrycie musi mieć grubość przynajmniej 300 mm. 

Nasze zalecenie: Jeśli to możliwe, do zasypania wykopu należy wykorzystać grunt rodzimy. 

Unikanie błędow