CERTYFIKACJA RUR KAMIONKOWYCH

GWARANCJA JAKOŚCI

Wszystkie nasze produkty są wyznacznikiem jakości. Jakość oznacza bezpieczeństwo i niezawodność. Bezpieczeństwo i niezawodność budują zaufanie do naszych produktów. Nasza produkcja odbywa się zgodnie z wszelkimi zasadami techniki na najwyższym poziomie. 


Wymogi techniczne dla rur i kształtek kamionkowych zostały okreśklone w normie EN 295, części 1 do 7. Ponadto nasze produkty są kontrolowane pod kątem zgodności z wymogami programu certyfikacji ZP WN 295, który definiuje parametry wyższe niż norma EN 295. Nasz wewnętrzny system kontroli jakości, dobrowolna kontrola zewnętrzna oraz prawa do użytkowania różnych znaków jakości, w tym między innymi MPA, NRW, Benor, NF, SKG-IKOB i Qplus,stanowią gwarancje jakości całej naszej oferty oraz spełninia wysokich standardów, które przekraczają normatywne wymogi Normy Europejskiej EN 295.

Co najważniejsze, wymienione znaki jakości budują zaufanie naszych klientów, którzy mogą całkowicie polegać na gwarantowanych cechach jakościowych naszych produktów. Jednocześnie, potwierdzają one wdrożenie i wykorzystywanie

przez naszą firmę systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015.

NORMY i WYTYCZNE

Celem zachowania zasad prawidłowego wykonawstwa , niezbędne jest przestrzeganie reguł zawartych w normach, aprobatach i innych dyrektywach. Zarówno producenci, projektanci, zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy przestrzegając ww. reguł, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Zarówno odpowiedzialność społeczna jak i odpowiedzialność za środowisko, stanowią nieodzowną składową przy realizacji projektów budowlanych.

Dla rur i kształtek kamionkowych obowiązuje norma EN 295 części 1-7.

Dla technologii wykopu otwartego obowiązują normy EN 1610, EN 752, EN 1295, DWA A 139, A 125 i DIN 18306.

Dla technologii bezwykopowych EN 1610, EN 1295, PNEN 12889 oraz DIN 18319 jak również poradnik GSTT nr 24 „Projektowanie".

WIĘCEJ INFORMACJI

INFOPOOL 

Więcej informacji na temat właściwości certyfikatów jest dostępnych w naszej bazie Infopool.

Rury i kształtki

Dowiedz się więcej na temat właściwości naszych rur i kształtek.                                                                                   

Uszczelka

Dowiedz się więcej na temat właściwości funkcjonalnych uszczelek.