Certificering van onze gresbuizen

KWALITEIT VERZEKERD BIJ GRESBUIZEN

Al onze producten staan voor kwaliteit. Kwaliteit betekent veiligheid en betrouwbaarheid. Veiligheid en betrouwbaarheid scheppen vertrouwen in onze producten. Wij produceren onze buizen en hulpstukken naar eer en geweten volgens de regels van de modernste techniek op het allerhoogste niveau.


Gresbuizen en hulpstukken zijn genormeerd in de EN 295, deel 1 t/m 7. Bovendien worden de producten in overeenstemming met het certificeringsprogramma ZP WN 295, dat op bepaalde vlakken veel hogere eisen omvat dan de EN 295, geproduceerd en gecontroleerd.

De interne productiecontrole, vrijwillige controle door derden en het gebruiksrecht voor verschillende kwaliteitslabels zoals bijvoorbeeld het kwaliteitslabel van Benor, NF, MPA NRW, SKG-IKOB en QPlus vormen een tastbaar bewijs voor de kwaliteit van onze producten, die boven de wettelijke en normatieve eisen van de Europese norm EN 295 uitstijgt.

Deze kwaliteitslabels tonen vooral aan dat de gebruiker volledig op de beloofde eigenschappen kan vertrouwen. Gelijktijdig wordt daarmee gedocumenteerd dat een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001:2015 aanwezig en gebruikt wordt.

REGELS & VOORSCHRIFTEN

Overeenstemming met de normen en standaarden, richtlijnen, worksheets, enz. die door het wettelijke kader worden vastgelegd, is van essentieel belang voor de juiste plaatsing van de rioleringen. Zij bieden fabrikanten, ontwerpers, klanten en aannemers het vertrouwen dat hun taken en opdrachten worden uitgevoerd conform de hoogste kwaliteitsnormen en technische voorschriften. Maar de bereidheid van iedere individuele betrokkene om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor mens en milieu is even belangrijk om zulke bouwprojecten tot een goed einde te brengen.

EN 295, met inbegrip van de delen 1 tot 7, geldt als productstandaard voor gresbuizen, hulpstukken en toebehoren.

EN 1610, EN 752, EN 1295, DWA A 139 en DIN 18306 zijn van toepassing op open sleuf.

EN 1610, EN 1295, EN 12889, A 125 en DIN 18319, evenals GSTT Information No. 24 'Planning' zijn van toepassing op de sleufloze technieken.

MEER INFORMATIE

Infopool

Meer informatie over certificaten vindt u in onze Infopool.

Buizen en fittingen

Lees meer over de eigenschappen van onze buizen en hulpstukken.

Dichting

Lees meer over de functionele eigenschappen van de dichting.