CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

PRODUCTKRINGLOOP MET TOEKOMST

Steinzeug-Keramo heeft zijn producten en productieprocessen laten certificeren. Het Cradle to Cradle Certified®-certificaat laat zien dat wij ons inzetten voor het milieu en is een bevestiging van onze op duurzaamheid gerichte productfilosofie. 


Bij traditionele productieprocessen belanden veel producten (grondstoffen) vaak op de afvalberg of in de verbrandingsoven. Eindige natuurlijke hulpbronnen raken daarbij uitgeput. Het milieu wordt zwaar belast en volgende generaties draaien op voor de gevolgen daarvan. Er wordt al heel lang geprobeerd om binnen dit systeem verbeteringen door te voeren. Maar ondanks recycling en afvalvermindering blijft het een systeem dat denkt tot aan de vuilnisbak en afval en verspilling op de koop toeneemt.

Maar het kan ook anders. Met Cradle to Cradle Certified® circuleren producten als grondstoffen in continue kringlopen.

WAT BETEKENT CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®?

Cradle to Cradle Certified® betekent letterlijk 'van wieg tot wieg'. Alles is vanaf het begin zo gepland dat er geen afval ontstaat. Elk bestanddeel dient weer als grondstof voor een ander, nieuw product. Een win-winsysteem voor industrie, economie en consument.

Het Cradle to Cradle Certified®-principe is afgekeken van de natuur. Een boom verliest elk jaar duizenden bloesems en bladeren. Wanneer die op de grond vallen, zijn ze nog steeds heel nuttig. Na verloop van tijd vervallen ze door toedoen van micro-organismen, dieren en weersinvloeden. Daarbij laten ze nieuw voedsel ontstaan. Voor de boom zelf, maar ook voor andere planten.

EEN PRODUCTOPLOSSING MET VEEL PLUSPUNTEN

Steinzeugrohr - CradletoCradle

Dankzij hun uitstekende technische, chemische en fysische eigenschappen voldoen gresbuizen aan alle milieueisen. Ze hebbben niet alleen een hoge sterkte, dichtheid en hardheidsgraad, maar zijn ook zeer slijtvast en corrosiebestendig. 

Bovendien zijn ze dankzij hun lange gebruiksduur en geringe onderhouds- en reparatiekosten een rendabel alternatief voor de lange termijn.

"Keramiek is tot 100 % recyclebaar en wordt als chamotte in het productieproces verwerkt."

DE VIJF CRITERIA VAN CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

MATERIAAL
 Elk onderdeel is gecontroleerd. Wij kennen de exacte samenstelling van het materiaal, de houdbaarheid ervan en de milieueisen.
 Onze materialen zijn allemaal milieuvriendelijk.

WATER
Wij gaan heel zuinig om met de grondstof water en realiseren het Cradle-to-Cradle®-principe heel consequent. Onze fabrieken liggen uitsluitend in waterrijke gebieden.

RECYCLING
Alle door ons geproduceerde buizen zijn recyclebaar, maar ze kunnen ook voor altijd in de bodem blijven zitten. Duurzaamheid betekent voor ons dat wij denken in eeuwen.

ENERGIE
Wij zorgen continu voor een optimalisatie van het energieverbruik: Door snelbrandtechnologie Warmteterugwinning via extra warmtewisselaarsr. Gebruik van energie uit een regionale biogasinstallatie.

SOCIALE VERANTWOORDJLIJKHEID
Wij beschouwen onze medewerkers als verantwoordelijke mensen en wij helpen hen om zichzelf naar eigen vermogen te ontwikkelen. Wij letten op arbeidsveiligheid,balans tussen werk en privé, opleidingsmogelijkheden en carrièreplanning.