Advies over rioolaanleg

De basisprincipes van rioolaanleg

Wij ontwikkelen voortdurend innovatieve, toekomstgerichte oplossingen direct vanuit de praktijk. Daarbij kijken we verder dan onze neus lang is en gebruiken we bijvoorbeeld ervaringen uit de mijnbouw.


Wij geven lezingen en workshops, zijn aanwezig op conferenties en symposia en creëren netwerken en platforms. Daarbij onderhouden wij nauwe, persoonlijke relaties met onze klanten op alle niveaus.

Wij zijn afvalwatermanagers van de stedelijke wereld.

Bij de planning van werven stellen wij altijd de totale levensduur van de oplossing centraal, waarbij we rekening houden met het aspect prijs. Onze experts weten waar en hoe we met onze producten de totale kosten van het project kunnen beïnvloeden. Op deze manier houden we de kosten voor de betalende gebruiker in toom en zorgen we voor een kostenefficiënte oplossing.

Wij helpen u bij elk project, met persoonlijk advies op locatie of online (via onze website en Infopool) met onze kennis op het gebied van planning, plaatsing en testen.

Planning

Hier vindt u alle belangrijke informatie die u nodig hebt in de planningsfase.

Plaatsing

Hier vindt u instructies voor de plaatsing van gresbuizen bij gebruik van opensleufmethode en sleufloze technieken en voor de plaatsing van toebehoren en inspectieputten.

Testen

Hier leest u meer over controles en testen na plaatsing van de gresbuissystemen.