PORADENSTVÍ PŘI VÝSTAVBĚ KANALIZACE

ZÁKLADY STAVBY KANALIZACE

Naše inovativní a moderní řešení vyvíjíme přímo se znalostmi z praxe. Sledujeme i vše kolem a využíváme např. i spolupráce s dalšími oblastmi pozemního stavitelství.


Aktivně se se svými tématy účastníme odborných konferencí, sympozií, přednášek a seminářů a získáváme při nich nové informace. Udržujeme stálé a těsné kontakty s našimi zákazníky  na všech úrovních. 

Jsme manažery odvodnění městského prostředí.

Při plánování a realizaci stavebních projektů vedle cenového hlediska klademe důraz na celkovou životnost systému, neboť naši experti vědí, kde a jak lze s našimi produkty ovlivnit celkové náklady projektu. Úsporami v poplatcích uživatelů je tak dosaženo hospodárného řešení. Kameninové systémy odvádění odpadních vod  nabízejí kromě extrémně dlouhé životnosti zároveň řešení šetrné pro životní prostředí, a to díky surovině, která je recyklovatelná a ze 100 %  znovu použitelná.   

Podpoříme Vás v každém stavebním záměru - osobním poradenstvím  přímo na stavbě nebo díky našemu know-how, které můžete využít přímo na našich stránkách ve složce Infopool k plánování a výstavbě. 

Plánování

Získáte všechny potřebné informace, které potřebujete ve fázi plánování. 

Provedení stavby

Zde naleznete návody k zabudování při otevřeném výkopu i uzavřeném způsobu stavby, stejně jako návody k použití příslušenství a šachet. 

Zkoušky a provoz

Zde se můžete dočíst o relevantních podmínkách pro zkoušky a provoz.