92 94 98 95 100 96 101 97 99 93 102 104 105
KERA.Pro

Trouby

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN 200

200
800

Spoj

Spojovaci systemy

Stavební délka (cm)

Hmotnost
107 kg/ks
TKL
240
Mezní únosnost ve vrch. zat. FN
48 kN/m

Rozměry

Jmenovitá světlost Průměr trouby Průměr hrdla
DN vnitřní
d1
mm
vnější d3
mm
vnitřní d4
mm
vnější
d8
max. mm
s1
mm
m1
mm
200 200 +/-5,0 254 +/-5,0 275 +/-0,5 360 27 70

Další vlastnosti

Pevnost v tahu při ohybu
18 N/mm²
Chemická odolnost (hodnota pH)
pH 0 bis 14
Těsnění
EPDM
Modul pružnosti
~ 50.000 N/mm²
Množství plnidla
~ 31 l/m
Přípustné množství vody přidané během testu
0,09 l/m
Poissonovo číslo
0,25
Mez únavy při míjivém napětí
12,8 N/mm2
Objemová hmotnost
22 kN/m³
úhel připojení
100 mm/m
Přesun půdy
0,05 m³/m
Smyková odolnost spoje
7500 N/mm
Glazura
vnitřní
Bílý bod - označení vrcholu trouby
ne
Množství v balení
24 ks (Duo)
Externí monitoring
MPA NRW

Stručný popis

Pro bezpečnost, spolehlivost a hospodárnost při zpracování odpadní vody vyrábíme certifikované Cradle to Cradle® kameninové trouby a tvarovky v prvotřídní kvalitě za použití nejmodernější techniky. Naše systémová řešení splňují nejnáročnější požadavky na zodpovědnost k životnímu prostředí, udržitelnost a životnost: od získávání přírodních surového jílu přes efektivní zpracování ve vysoce technických výrobních zařízeních, odbornou montáž, více než sto let trvající dobu provozu až po stoprocentní recyklaci. 

Vnitřní a vnější glazované kameninové hrdlové trouby ve jmenovitých světlostech DN 100 až DN 200 s nasunovacím hrdlem L za spojovacím systémem F. Nasunovací hrdlo L se skládá z profilového kroužku (SBR příp. EPDM) pro centrování dříku. 

Kameninové trouby jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295.

Technické změny vyhrazeny.

Spojovací systémy pro KERA.Base a KERA.Pro

Spoj L - Spojovací systém F


Spoj L je proveden profilovým těsnícím kroužkem z EPDM k vycentrování dříku.

Spoj K - Spojovací systém C


Spoj K je proveden vyrovnávacím prvkem v hrdle (tvrdý polyuretan) a těsnicím prvkem na dříku (měkký polyuretan).

Spoj J - Spojovací systém C

Spojovací systém S je tvořen keramicko-kaučukovým těsněním. Po vypálení se hrdlo a dřík trouby obrousí na přesný rozměr. Následně je na dřík osazen těsnicí kroužek z EPDM.