Montáž příslušenství

NÁVOD NA MONTÁŽ MANŽETA.PRO

NÁVOD NA MONTÁŽ MANŽETA.BASIC

1. Natáhnout vyrovnávací kroužek (menší trouba) a manžetové těsnění (větší trouba)


2. Spojit a vyrovnat obě trou

3. Manžetové těsnění převléknout přes vyrovnávací kroužek vyrovnat na střed

4. Utáhnout stahovací pásky až na doporučený utahovací moment (údaj na etiketě)

5. Hotový spoj

RE-SYSTÉM - NÁVOD NA MONTÁŽ

1. Uzávěr na upínací pás (3 zuby)

2. Rozpoznávací systém vést do mezery trub

3. Upínací pás utáhnout a vést skrz sponu

4. Upínací pás u uzavírací desky odříznout

5. Špatně

NAPOJOVACÍ PRVEK C - NÁVOD NA MONTÁŽ

1.Vyvrtání otvoru

Diamantovou hlavou vyvrtat otvor pravoúhle a centricky k ose trouby. Odstranit vrtací jádro, vyčistit vrtaný otvor a vizuálně zkontrolovat.

Průměr vrtaného otvoru: 
DN 150: 200 ±1 mm
DN 200: 257 ±1 mm

2. Nanesení Keramat kluzného prostředku

Kluzný prostředek KeraMat rovnoměrně nanést na povrch vrtaného otvoru a na elastomerové těsnění dříku.

3. Montáž

Napojovací prvek C axiálně (viz označení šipkou na těsnění) vyrovnat ve směru toku, nasadit na vyvrtaný otvor a spodní polovinou nejprve zasunout a pak horní polovinu vtlačit. Další vestavba pomocí KeraMat montážní pomůcky od C70 a větší. Při montáži je třeba dbát na správné umístění těsnění. Montážní pomůcka se nasadí do napojovacího prvku C, uzavře se spodní příčná výztuha ve směru toku a utahováním rukojeťového kříže se napojovací prvek vsune kompletně do vyvrtaného otvoru. Uvolnit rychloupínání, příčnou výztuhu odložit a montážní pomůcku vytáhnout z napojovacího prvku.

Natažením rychloupínáku se nasadí kameninový napojovací prvek C až k dorazu do vrtaného otvoru. Dbát na rovnoměrné zasunutí těsnění. Uvolnit rychloupínák, příčnou výztuhu odložit a montážní pomůcku z napojovacího prvku vytáhnout.

4. Kontrola montáže

Zkontrolovat vnější a vnitřní pozici napojovacího prvku C: rovnoměrné doléhání těsnění na hlavní troubě. Napojovací prvek C nesmí vyčnívat do hlavní trouby a musí být rovnoměrně zabudován s přiléhajícím těsněním.


NAPOJOVACÍ PRVEK F - NÁVOD K MONTÁŽI

1.Vyvrtání otvoru

Diamantovou hlavou vyvrtat otvor pravoúhle a centricky k ose trouby. Odstranit

vrtací jádro, vyčistit vrtaný otvor a vizuálně zkontrolovat.

Průměr vrtané díry: DN 125: 152 ±1 mm
Průměr vrtané díry: DN 150: 172 ±1 mm
Průměr vrtané díry: DN 200: 232 ±1 mm


2. Montáž

Vytáhnout upínací pouzdro a napojovací prvek ve správném úhlu nasadit (směr šipky) Upínací pouzdro nasadit do vodící rýhy (šipka) Upínací pouzdro zatlouci pomocí zarážecí pomůcky (KeraMat originální příslušenství) Kameninový okraj pevně utáhnout upínací páskou