VLASTNOSTI KAMENINY

ODOLNOST - DLOUHÁ ŽIVOTNOST

Kvalita výstavby je rozhodující jak pro její délku používání, tak i pro její spolehlivost a hospodárnost. 


To samozřejmě platí o to víc i pro naše systémy k odvádění odpadních vod, které musí jako nepostradatelná součást naší podzemní infrastruktury odvádět těžkou práci 24 hodin denně, 365 dní v roce. Na ně jsou kladeny extrémní nároky a zároveň jsou od těchto systémů očekávány mnohé vlastnosti. Náš svět se denně mění – heslo: Změna klimatu - a s tím souvisí i nároky na udržitelné a bezpečné odvádění odpadních vod.

Díky prokázaným vlastnostem kameniny, jako je odolnost vůči otěru, chemickým látkám a korozi a zároveň i dlouhá použitelnost, odpovídají naše kvalitní potrubní systémy všem požadavkům na moderní kanalizace v nejvyšší míře. 

Po dlouhé generace
Ekologicky
Hospodárně
Cradle to Cradle®
Vlastnosti výrobků