Odbočky v excentrickém provedení

Speciálně při výměně kanalizace  s většími jmenovitými světlostmi, zůstavají zachovány pevné body napojení domovních přípojek. Pokud jsou některé odbočky poškozeny, neodborně provedeny, nebo je potřeba zbudovat nové a tyto nelze hloubkově optimálně napojit na budovanou kanalizaci, je možno použít excentrických odboček (i opravných). Tyto odbočky umožňují flexibilní napojení až do úrovně dna nové kanalizace. Tím je možné získat požadovanou hloubku napojení.

K tomuto účelu nabízíme na míru vyrobené tvarovky dle Vašich požadavků v rozsahu DN 250 až DN 800mm s napojeními v DN 150/200/250 mm. Výjimečné případy potřeby větších DN lze rovněž dohodnout. Napojení je zhotoveno pod úhlem 90°, u přípojek menších než DN 350 je možné na přání vyrobit i napojení s úhlem 45°.

Odbočky lze vyrobit ve 4 variantách s variabilním rozměrem „e“. Napojovací přípojky lze přitom provést vždy s  hrdlem nebo s  hladkým koncem. U hrdlových odboček je třeba dbát na rozlišení mezi pravou a levou odbočkou (při pohledu ve směru toku). Odbočky s hladkými konci se montují s použitím manžetových těsnění. Hrdlové odbočky mají těsnicí systém C s těsněním „K“ z PU (polyuretanu).

Spojovací systém  napojení s hrdlem:

DN 150 těsnění L (systém F)/ DN 200 těsnění L nebo těsnění K (systém C)/od DN 250 těsnění K


Třídy únosnosti napojení:

Od DN 200 lze přítoky provést s normální (N) nebo se zvýšenou pevností (H). Možnosti napojení přítoku: Pomocí odpovídajících adaptérů/manžet lze napojovat domovní přípojky provedené z nejrůznějšího materiálu.

ODBOČKY V EXCENTRICKÉM PROVEDENÍ
DN 1 FN
(kN/m) N/H
DN 2 a
cm
b
cm
250 40 (N) 150 60 30
250 60 (H) 150 60 30
300 48 (N) 150/ 200 60 30
300 72 (H) 150/ 200 60 30
350 56 (N) 150/ 200 75 37,5
400 64 (N) 150/ 200/ 250 75 37,5
400 80 (H) 150/ 200/ 250 75 37,5
500 60 (N) 150/ 200/ 250 75 37,5
500 80 (H) 150/ 200/ 250 75 37,5
600 57 (N) 150/ 200/ 250 75 37,5
600 96 (H) 150/ 200/ 250 75 37,5
700 112 (H) 150/ 200/ 250 100 50
800 96 (H) 150/ 200/ 250 100 50
PROVEDENÍ: HLAVNÍ POTRUBÍ S HRDLEM/PŘÍTOK S HRDLEM
PROVEDENÍ: HLAVNÍ POTRUBÍ S HRDLEM/PŘÍTOK S HLADKÝMI KONCI
PROVEDENÍ: HLAVNÍ POTRUBÍ S HLADKÝMI KONCI/PŘÍTOK S HRDLEM
PROVEDENÍ: HLAVNÍ POTRUBÍ S HLADKÝMI KONCI/PŘÍTOK S HLADKÝMI KONCI