KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ VÝROBA KAMENINOVÝCH TRUB

ZE ZODPOVĚDNOSTI ZA BUDOUCNOST

Ochrana klimatu je jednou z výzev pro naši společnost. Pro zajištění budoucnosti musíme snížit spotřebu energie, redukovat vypouštění emisí a více využívat energie z obnovitelných zdrojů.  


Mnohá města a obce jsou si této zodpovědnosti vědomy a při výběrových řízeních také tyto ekologické požadavky zohledňují. Jako výrobce systémů k odvádění odpadních vod nabízíme celé portfolio našich ekologických výrobků.

KLIMATICKY NEUTRÁLNÍ KAMENINOVÉ TROUBY Z PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ

Jako výrobce kameninových systémů k odvádění odpadních vod ručíme za výrobky ze 100% přírodních surovin. Už dlouhou dobu se angažujeme v otázce udržitelnosti a efektivní ochrany životního prostředí. V souvislosti s tím jsou např.  naše klimaticky neutrální kameninové trouby vyráběny moderní technologií rychlého vypalování v jednom z nejmodernějších výrobních závodů na světě.  A úspěšná certifikace Cradle to Cradle© nás motivuje k tomu, abychom ještě více investovali do ochrany životního prostředí. 

PRO BUDOUCÍ GENERACE SNÍŽIT EKOLOGICKOU STOPU

Takzvaná ekologická stopa CO2  (carbon footprint) popisuje množství emisí CO2, které jsou způsobeny aktivitou v určitém časovém období. Díky důsledné redukci emisí CO2 v našich výrobních procesech jsme mohli vlastní stopu CO2 efektivně snížit. Kromě stopy CO2 zohledňují experti také emise při transportu potrubí na místo stavby.  

Máme své know-how, abychom s našimi výrobky účinně redukovali emise CO2. S našimi klimaticky neutrálními kameninovými troubami již nyní dokážeme přispět k efektivní ochraně klimatu a životního prostředí. Nadto podporujeme provozovatele sítí  aktivně v jejich snahách o lepší ekologické zacházení a nabízíme opravdové „zelené“ alternativy pro výhodné a ekologické pořizování materiálu. Chtěli bychom spolu s našimi zákazníky tvořit budoucnost - udržitelně a účelně.

-
Klimaticky neutrální kameninové trouby