PROFESIONÁLNÍ SANACE KANALIZACE S NAŠÍM SORTIMENTEM DURA

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO SCHŮDNÉ KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Obzvláště u starých zděných kanálů se mohou na úseku, který je nutno sanovat, vyskytnout různé změny průměru, zatáčky a oblouky různých úhlů. Zde se projeví flexibilita systému DURA s jeho individuálními možnostmi k perfektnímu přizpůsobení všech tvarů na měnící se geometrii průřezu při sanaci potrubí. Navíc lze úhlem vytvořit optimální ohyb prvků bez velkých nákladů.

ÚPLNÁ NEBO ČÁSTEČNÁ SANACE PRO KANÁLY A ŠACHTY

SANACE KANÁLU - ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA

Pro tento účel se např. dno sanovaného kanálu vykládá tenkou vrstvou odolnou vůči korozi.  Tento způsob sanace se hodí zejména pro kanály s pravým nebo dokonce ostrým úhlem v průřezu. Sanované profily  se nejprve v kanálu spojí a tam slepí. Tak mohou být do kanálu prvky naneseny i skrz úzké šachty.  

Lepení polymer keramiky je jednoduché a představuje bezpečné řešení pro spojování stavebních částí. V případě potřeby může být celá klenba kanálu vyložena vrstvou z jednotlivých prvků. Vedle této sanační metody je k dispozici mnoho dalších prvků pro specifické účely použití. 

NOVÁ VÝSTAVBA KANALIZACE DODATEČNĚ OPTIMALIZOVANÁ.

U nově zhotovených kanalizací z kruhových trub lze dodatečnou montáží vrstvy z polymer keramiky vytvořit dlouhodobě odolný žlab na šedou vodu. Pro nereznoucí  vyložení žlabu kanálu vejčitého profilu monolitického betonu jsou k dispozici až 2 m dlouhé žlaby. Díky tomu se redukuje počet spár, což umožňuje velmi hospodárné zpracování a dává možnost i dodatečně odpadní potrubí obnovovat resp. vylepšit při dlouhodobé úspoře nákladů. Systém DURA pak doplňují speciální díly s koncovými záslepkami a obloukové prvky. 

SANACE ŠACHET, OBNOVA SE SYSTÉMEM

Sanace šachet s polymer keramikou: sanace šachet se provádí zpravidla ve dvou krocích: nejprve se vyrobí dno šachty s půlkulatými žlaby, které jsou patřičně nařezány, a předem vyrobenými  barmovými deskami  z polymer keramiky. Výstupní díl šachty se vyloží tunelovými prvky z hladkého materiálu, které se v šachtě přilepí ke skružím. Zde je různá tloušťka stěny podle typu materiálu výhodou pro sanaci šachty, protože tím se dosáhne zachování největšího možného světlého prostoru.

Při volbě optimálních prvků pro Váš projekt sanace kanalizace Vám rádi poradíme. 


CO JE POLYMER KERAMIKA?

Polykeramika je vysoce kvalitní, obzvláště otěru odolný materiál. Jeho vynikající vlastnosti ho předurčují pro použití při sanacích kanálů a šachet tam, kde jsou nejvyšší požadavky právě na mechanické zatížení, dlouhodobou odolnost vůči otěru  a vůči působení chemických látek. Nasávání vlhkosti je díky vodotěsnému materiálu nulové. Proto jsou všechny výrobky DURA odolné vůči mrazu a povětrnostním vlivům - ideální materiál pro sanaci kanálů.

VLASTNOSTI DURA V ČÍSLECH
Odolnost vůči tlaku > 80 N/mm²
E-Modul 20.000 N/mm²
Pevnost v tahu > 20 N/mm²
Odolnost vůči otěru 0,14 mm při 100.000 zatěžovacích cyklech podle darmstadtské metody
Chemická odolnost pH2 až pH12, na poptání lze zvýšit
Odolnost vůči teplotám Odolnost vůči trvalým teplotám do 80°C, vyšší odolnost vůči teplotám na vyžádání
Nasákavost zanedbatelná

INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO SANACE KANÁLŮ Z VÝROBY AŽ NA STAVBU

KOMPETENTNÍ PORADENSTVÍ

Kompetentní kontaktní osoba: jako celoevropský poskytovatel komplexních řešení a systémů pro vodovody a kanalizace je Steinzeug-Keramo také specialistou na úplné nebo částečné sanace kanálů a šachet. Naši experti s praxí Vám rádi poskytnou podporu svými zkušenost při optimálním plánování a realizaci Vašich projektů. 

INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA V ZÁVODĚ

Řešení sanace na míru:  díky našemu specifickému know-how můžeme zákazníkům nabídnout mnohokrát prověřený modulární systém velmi kvalitních stavebních prvků a promyšlená technická řešení pro sanace a dodatečnou údržbu pochozích kanálových systémů.  Nejsme jen výrobce inovativních a na míru vyrobených dílů, nýbrž především kompetentní poradce a poskytovatel flexibilního řešení problémů pro všechny typy stavebních záměrů. 

JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ ZABUDOVÁNÍ

Profesionální sanace kanálů:  náš systém s přesnými díly se už tisíckrát osvědčil na stavbách. Všechno perfektně sedí a každý krok práce je přesně zdokumentován. Všechny potřebné materiály jako vícesložková lepidla a speciální nástroje můžeme obstarat. Na přání nabízíme i individuální školení pro komplexní záměr.  

JE TO JISTÉ: 100 % TĚSNÉ

Stěny trub DURA a tvarovky jsou vyrobeny z vodopropustné polykeramiky, ideálního materiálu pro spolehlivou a utěsněnou sanaci vnitřků potrubí. S životností až 100 let plní  prvky DURA dlouhodobě bezproblémovou a ekologickou funkci objektů, které byly takto sanovány nebo upraveny. Sanace kanálů DURA se perfektně hodí k filozofii výroby orientované na udržitelnost výrobků Steinzeug-Keramo.  

PROČ DURA?
DŮVODY PROČ ZAVOLAT DO STEINZEUG-KERAMO, KDYŽ…
  • je zapotřebí dosáhnout dlouhé životnosti. 
  • Vaše stavba vyžaduje vysokou flexibilitu v geometrii stavebních dílů. 
  • je spolehlivá těsnost nejvyšší prioritou u Vašeho projektu.
  • je nutností perfektní stabilita tvaru při vysoké zátěži.
  • je jen úzký přístup ke kanálu. 
  • je vyžadována dlouhodobá otěruvzdornost při stálé zátěži.
  • musí být dlouhodobě zajištěna vysoká chemická odolnost.
  • ve Vašem projektu hraje velkou roli odolnost vůči mrazu a horku. 
  • očekáváte od stavebních prvků homogenní stavbu stěn a vysokou přesnost.

Naši pracovníci Vám poskytnou rádi informace o všech možnostech a silných stránkách DURA systému pro sanaci kanalizace. 

Volat nyní