Protlačování trub (uzavřený výkop)

Pro protlačování nabízíme řešení pro hlavní řád i pro domovní přípojky. Podle použité technologie protlačování je třeba při výstavbě dbát různých aspektů. Další návody a  informace k vytvoření počátečního i cílového výkopu naleznete ve složce Infopool.

K Infopool