Excentrické přechody mezi různými jmenovitými světlostmi

Pro speciální případy použití nabízíme našim zákazníkům vedle koncentrických (soustředných) přechodů mezi různými jmenovitými světlostmi i excentrické přechody. Pro mnohé kombinace jmenovitých světlostí je možné provedení v úrovni dna potrubí.  Přitom lze rozšíření jmenovité světlosti potrubí provést také jako redukce. excentrické přechody se vyrobí na zakázku podle přání zákazníka. Díky tomumají přechody mezi různými jmenovitými světlostmi mnoho možností využití.  U rekonstrukcí v  centrech měst lze například na šachtu se změněným průměrem kanalizace napojit starou stávající kanalizaci jako dočasné řešení. Dalším příkladem použití jsou kanalizační řady větších rozměrů, které lze dimenzovat jako zásobník odpadních vod se sníženým odtokem.

Velikosti přechodů jmenovitých světlostí si může libovolně zvolit zákazník. Konzultujte prosím svůj speciální případ s našimi experty. Provedení je vždy v požadované třídě pevnosti. Zpravidla se u provedení s hladkými konci napojují tvarovky pomocí manžet na různé průměry kanalizačního potrubí. Použitím kombinace manžet a vyrovnávacích kroužků lze tyto přechody aplikovat i na ostatní typy trub. Rovněž je možné řešení s integrovanými těsněními podle spojovacího systému C.

Podélný řez

Pohled

DN 1
mm
DN 2
mm
200 150
250 150
250 200
300 200
300 250
350 250
400 250
350 300
400 300
500 300
400 350
500 350
500 400
600 400