CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

100% PŘÍRODNÍ. NULOVÝ ODPAD.

Steinzeug-Keramo má své výrobky certifikované. Certifikát CCradle to Cradle Certified® dokládá naši angažovanost v otázce životního prostředí a je potvrzením naší firemní filozofie orientované na udržitelnost.


U běžných výrobních procesů často končí materiály „pohřbené“ v kontejneru nebo ve spalovně. Omezené přírodní zdroje se nenávratně vyčerpávají. Životní prostředí je silně zatěžováno a další generace budou muset nést důsledky. Už dlouho dochází ke snahám uskutečnit změny k lepšímu. I přes recyklaci a redukci odpadů přetrvává systém, který počítá s uložením do kontejneru a mrháním s odpady. Ale jde to i jinak. V systému Cradle to Cradle Certified® obíhají výrobky v trvalém koloběhu látek. 


CO ZNAMENÁ CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®?

Cradle to Cradle Certified® v překladu znamená: "Od kolébky ke kolébce." Všechno je od začátku plánováno tak, že se nic nestává odpadem. Každá součást slouží jako surovina pro jiný, nový výrobek. Pro průmysl, hospodářství a spotřebitele je to systém, který přináší užitek.

Princip Cradle to Cradle Certified® kopíruje fungování v přírodě. Strom shazuje každý rok tisíce listů a květů. Ty, když padnou k zemi, přináší mnohonásobný užitek. V průběhu doby jsou stráveny různými živočichy nebo se díky mikroorganismům  či vlivem prostředí rozloží. Tím vzniká nová potrava. Jak pro strom samotný, tak i pro další rostliny.  

PRODUKTOVÉ ŘEŠENÍ S MNOHA SILNÝMI STRÁNKAMI

Steinzeugrohr - CradletoCradle


Kameninové trouby splňují se svými vynikajícími technickými, chemickými a fyzikálními vlastnostmi všechny ekologické požadavky. Spojují v sobě tu nejvyšší pevnost a těsnost s extrémní odolností vůči otěru a korozi.  

Navíc představují díky dlouhé době použití a nízkým nákladům na údržbu dlouhodobě hospodárnou alternativu. 


Keramické výrobky jsou 100 % recyklovatelné a navrací surovinu šamot zpět do výrobního procesu.

MATERIÁL
Žádná součást není použita bez testování. Známe exaktní složení, trvanlivost a snášenlivost pro životní prostředí. Všechny naše suroviny získáváme v bezprostřední blízkosti. 

VODA
Obzvlášť šetrně zacházíme při naší výrobě s vodou. Takže např. všechny naše výrobní závody leží v oblastech bohatých na vodu. 

RECYKLACE
Všechny námi vyrobené trouby jsou recyklovatelné. Mohou také bez problémů zůstat v zemi. Udržitelnost pro nás znamená perspektivu na stovky let. 

ENERGIE
Spotřebu energie neustále zlepšujeme. Využíváme technologie rychlého vypalování, zpětného získávání tepla pomocí výměníků i energie z regionálních zařízení na bioplyn. Navíc využíváme ekologickou energii z obnovitelných zdrojů a pracujeme převážně s lokálními zdroji. Vyrábíme v Evropě pro Evropu - s co možná nejkratšími cestami pro transport. 

SOCIÁLNÍ ZODPOVĚDNOST
V našich spolupracovnících vidíme zodpovědné lidi, které ze všech sil podporujeme. Dbáme na bezpečnost práce a vyváženost pracovního a osobního života. Pomáháme s dalším vzděláváním a budováním kariéry. Respekt  a  poctivost při jednání s dodavateli a zákazníky jsou stejně samozřejmé jako při zacházení s našimi zaměstnanci. 

další informace