Šachtové připojovací kusy

Šachtový připojovací kus A
DN 250 - 300

Šachtový připojovací kus B
DN 250 - 300

Šachtový připojovací kus C
DN 250 - 300

Jmenovitá světlostStavební délka
DNm

Šachtové připojovací kusy A, B, C

200

0,33 e 0,50
s adhezním nátěrem

Šachtové připojovací kusy A, B, C

250-300

0,33

Šachtové připojovací kusy A, B, C

400-600

0,33 e 0,66

* PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROTLAČOVÁNÍ TRUB NA VYŽÁDÁNÍ.

Speciální těsnicí prvek pro přípojky
for DN 150

Uzavírací víko DN 150

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PROTLAČOVÁNÍ TRUB NA VYŽÁDÁNÍ.