KERA.PORT ŠACHTOVÝ PROGRAM

TĚSNÉ A ODOLNÉ PROTI KOROZI

Šachtový program doplňuje naše kvalitní systémová řešení. Kanalizační šachty se ve zvýšené míře dostávají do středu zájmu veřejných investorů. Z různých důvodů jsou odpadní vody nyní mnohem agresivnější než před pár lety. Hlavní příčinou je demografická změna naší společnosti. Navíc se dnes odpadní vody často transportují na větší vzdálenosti. Aby mohly čistírny odpadních vod efektivně pracovat, je třeba bezpodmínečně zamezit pronikání cizích vod skrz netěsnící šachty.

SPOLEHLIVÝ OD SHORA AŽ DOLŮ

KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI

 • KERA.PORT šachty jsou až do transportní výšky monolitické 
 • Nástavné kusy se dodávají s integrovaným těsněním 
 • Vstup je umožněn skrz zákrytovou desku, pro DN 1000 je k dispozici alternativně konus 
 • Antikorozní vnitřní výstelka žlabu/zákrytové desky/konusu je provedena z polyuretanu (PU) do DN 1000 
 • Možné hloubky uložení se dle rámcové statiky pohybují až
  okolo 8 m, při zatížení těžkou dopravou
 • Šachty jsou vhodné k užití i v oblastech zatížení železniční dopravou
 • Díky pevnosti v ohybu a nedeformovatelným materiálům jsou šachty naprosto odolné vůči vyboulení
 • Spektrum jmenovitých světlostí zahrnuje u standardního programu s PU žlabem světlosti DN 600, DN 800 a DN 1000
 • Dodávka obsahuje spodní díl šachty, nástavné kusy, zákrytovou desku, příp. konus

PROKÁZANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

 • Odolné vůči biogenní korozi kyselinou sírovou 
 • Odolné vůči vysokotlakému čištění 
 • Odolnost vůči teplotám do 45 °C, na vyžádání také do 60 °C 
 • Ekologicky nezávadné, trvale udržitelné 
 • Provozní životnost > 100 let 
 • Robustní díky silným stěnám 
 • Odolné vůči vztlakové síle (doloženo online kalkulačkou Steinzeug-Infopool)
 • Možnost dodatečných přípojek 
 • Až do DN 1000 jsou přípojky (vstupy) integrovány ve stěně šachty 
 • Sklon žlabu: 0 procent Standard* 
 • Šachtové vložky: v rastru 5 gonů (9°); užší odstupňování je možné
 • Přítoky vodorovně* 
 • Nástavné kusy pro šachty s integrovanými těsnicími prvky 
 • Zákrytové desky/konusy z betonu s polyuretanovou vrstvou (polyuretanovou vnitřní výstelkou) 
 • Horní hrana konusu / zákrytové desky kompatibilní s DIN 4034

* individuální provedení možné

Produktová řada

Standardní šachty jsou vybaveny jednodílným PU žlabem s integrovanými šachtovými vložkami od DN 150 do DN 400 v hladkém válci trouby a vnitřním integrovaným zajištěním proti vztlaku.

ŠACHTA DN 600 SE ZÁKRYTOVOU DESKOU

A*  Poklop a vyrovnávací kroužky
B  Zákrytová deska
2  Kameninová šachta
3 Předem vyrobené šachtové dno z polyuretanu z  polyuretanu
4  Betonové zajištění proti vztlaku
5  Výška šachty (terén - dno šachty)


* není dodávkou Steinzeug-Keramo

VSTUPNÍ ŠACHTA  DN 800 AŽ DN 1000 SE ZÁKRYTOVOU DESKOU

A*  Poklop a  vyrovnávací kroužky
B  Vnitřní výstelka zákrytové desky (PU) jako ochrana proti korozi
C  Zákrytová deska
1  Ve výrobě zhotovený těsnicí prvek (PU)
2  Kameninová šachta
3  Předpřipravený žlab z  polyuretanu
4  Betonové zajištění proti vztlaku
5  Výška šachty (terén - dno šachty)


VSTUPNÍ ŠACHTA  DN 1000 S KONUSEM

A* Poklop a vyrovnávací kroužky
B Vnitřní výstelka konusu (PU) jako ochrana proti korozi
C Konus
1  Ve výrobě zhotovený těsnicí prvek (PU)
2  Kameninová šachta
3  Předpřipravený žlab z polyuretanu
4  Betonové zajištění proti vztlaku
5  Výška šachty