ZKOUŠKA ZABUDOVANÉHO POTRUBÍ

Po zabudování potrubí je nutno provést vhodné testy a/nebo zkoušky dle EN 1610 odst. 12: vizuální zkoušku, zkoušku těsnosti, zónu potrubí a hlavní zásyp stejně jako kontrola utěsnění a zdeformování (u kameninových trub není potřeba!). Zkouška těsnosti potrubí, šachet a inspekčních otvorů se provádí dle EN 1610 odst. 13.1 buď vzduchem – testovací metoda (L) – nebo vodou – testovací metoda (W). Předběžnou zkoušku lze provést před provedením bočního zásypu. Pro předávací zkoušku je třeba zkontrolovat potrubí po zásypu a odstranění pažení. Kvůli předběžné zkoušce u otevřeného výkopu mohou být přípojky utěsněny pomocí ucpávky a šroubovací objímky nebo rychloucpávky (pouze u testovací metody W). Uzavírací prvky je třeba zajistit proti posunutí a správně zabudovat! U uzavíracích částí a zkušebních zařízení je nutno zabránit netěsnostem. U testovací metody (W) se provádí zkouška těsnosti ztrátou vody za zkušebního tlaku během doby testu (hodnota W 30) a u testovací metody (L) úbytkem talku během testu.


Testovací metoda (W) Zkouška tlakem vody dle EN 1610
  • Zkušební tlak: 0,1 až 0,5 bar
  • Doba trvání zkoušky: 30 minut
  • Předběžná zkouška: 60 minut
Hodnota přidané vody W30
  • Potrubí: 0,15 l/m2
  • Potrubí a šachty: 0,20 l/m2
  • Šachty a inspekční otvory: 0,40 l/m2

Testované místo je při zkoušce tlakovou vodou třeba vyplnit z nejnižšího bodu. Odvzdušnění se provádí v nejvyšším bodě testované trati. Zkušební tlak se zavádí na nejnižším bodě.

Přípustné přidání vody pro potrubí
Průměr Objem náplně přípustné přidání vody
DN l/m l/m
100 8 0,05
125 12 0,06
150 15 0,07
200 31 0,09
250 49 0,12
300 71 0,14
350 96 0,17
400 126 0,19
450 159 0,21
500 196 0,24
600 283 0,28
700 385 0,33
800 503 0,38

Naše doporučení: postup tlakové zkoušky vzduchem LC 100

Doba ustálení tlakové zkoušky:
do DN 500: min. 5 min.
od DN 500: DN/100 v min.

Deformace trouby

Test deformace trub není u kameniny nutný!

Test jednotlivých spojů

Pokud je z technických důvodů zapotřebí provedení testu jednotlivých spojů, měly by být jako kontrolní přístroje použity systémy Doppelpacker, aby se minimalizovaly netěsnosti mezi stěnou trouby a pakerem.

Na základě komplexní k chybám náchylné měřící technice jsou jednotlivé výsledky zkoušek hodnoceny v rámci posouzení odchylek v souvislosti s délkou.

Kontrola kanálu TV kamerou

Při kontrole kanálu TV kamerou je třeba od sebe oddělit inspekci a hodnocení výsledků inspekce. Hodnocení musí zohledňovat technické dodací podmínky trub, tvarovek a těsnění z okamžiku dodání.


Nominal size Test method
DN LA LB LC LD
Po
10
ΔP
2,5
Po
50
ΔP
10
Po
100
ΔP
15
Po
200
ΔP
15
mbar mbar mbar mbar
Test time in min.
1005431,5
1255431,5
1505431,5
2005431,5
250653,52,0
3007642,0
3508752,5
40010752,5
45011863,0
50012973,0
600141184,0
7001713105,0
8001915115,0
900221712,56,0
10002419147,0
12002922168,0

! Pozor: EN 1610: Zkušební protokol je nutné vystavit pro každou zkoušku zvlášť. Náš servis: Zkušební protokoly pro zkoušku těsnosti vzduchem a vodou najdete v Steinzeug-Infopoolu.


DALŠÍ INFORMACE

Další informace

Zkušební protokoly a další údaje ke zkouškám najdete ve složce Infopool. 

číst více >>