5 246 248 249 250 251 252 253
KERA.Base

Ucpávka

technické výkresy


Jmenovitá světlost DN 100

100
400

Spoj

Spojovaci systemy

Hmotnost
1 kg/ks
TKL
34

Stručný popis

S regulátorem zavírání jsou dočasně nebo trvale uzavřeny otvory potrubí pro dodatečná

napojení během tlakové zkoušky.

Utěsnění se vytvoří ve jmenovitých světlostech DN 100 až DN 200 prostřednictvím nasunovacího hrdla L, které je v hrdle za spojovacím systémem F.

U DN 200 až DN 300 může být regulátor zavírání vybaven nasunovacím hrdlem K za spojovacím systémem C.

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.