132 133 147 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
KERA.Base

Odbočka 45°


Jmenovitá světlost DN1 100

Jmenovitá světlost DN2

Spoj DN1/DN2

Spojovaci systemy DN1/DN2

Stavební délka (cm)

Hmotnost
12 kg/ks
TKL
34/34

Rozměry

Jmenovitá světlost Jmen. sv. odbočky Rozměry
DN 1 DN 2 z max.
mm
e max.
mm
a max.
mm
100 100 275 70 240

Stručný popis

Rozměry z, a a e jsou referenční rozměry. Odbočky 90° +/-5°. Zbývající rozměry a vrcholové tlakové síly jako trouba. Provedení hrdel odboček vždy v řadě normálního zatížení. 

Kameninové trouby a tvarovky jsou normované v EN 295-1. Doplňující požadavky určuje certifikační program ZP WN 295.

Všechny rozměry - zvláště při spojení s cizími výrobky - se musejí zkontrolovat a řídit se údaji EN 295 a certifikačního programu ZP WN 295. Technické změny vyhrazeny.