Výrobky

ŘEŠENÍ PRO KANALIZACE

Díky inovacím a technickému know-how vyrábíme ve svých závodech hrdlové trouby nejrůznějších světlostí a délek pro komunální i průmyslové využití, stejně tak i pro odvádění odpadních vod ze soukromých pozemků. 


 Tím můžete skvěle plánovat, dokonale propočítávat a ještě lépe stavět. Naše kameninové trouby díky svým vynikajícím vlastnostem, jako je velmi dlouhá životnost, absolutní odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům, splňují ty nejvyšší nároky na hospodárné, bezpečné a spolehlivé odvádění odpadních vod.

DURA SORTIMENT

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO PŘÍSTUPNÉ KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Kanalizační systémy jsou stejně složité jako města, která odvodňují. Staré, cihlové stoky jsou obvykle nejsložitější. Tvoří páteř stokové sítě - a zároveň stále více potřebují renovovat. Na úsecích rekonstruovaných stok se často setkáváme se změnami průřezu, zakřivením a ohyby s různými poloměry.


V takovém prostředí se osvědčil multimodulární DURA.PC systém - vyrobený z vysoce odolného polymerbetonu, který lze během výroby formovat do prakticky jakéhokoli tvaru. Formované díly lze dokonale přizpůsobit místním podmínkám.

Další informace

Vlastnosti

Kanalizační systémy z kameniny splňují snadno díky svým vlastnostem extrémně vysoké nároky na hospodárný a udržitelný provoz. Vynikající jsou zejména vlastnosti materiálu, spojů a konstrukcí. 

K vlastnostem

Certifikace

Kvalita našich výrobků je doložena díky systému zajištění kvality ISO 9001. Navíc k tomu dochází ke kontrole a zajištění kvality jak ze strany externích firem, tak i schvalováním stavebníků.

K certifikaci