Šachty

Standardní šachty jsou vybaveny jednodílným PU žlabem s integrovanými šachtovými vložkami od DN 150 do DN 400 v hladkém válci trouby a vnitřní integrovanou vztlakovou ochranou.

Standardně se šachty nabízí bez stoupacích prvků. Na přání lze šachtu osadit různými stupadly - ne kapsovými. Doporučujeme zejména použití žebříkových systémů ať z hliníku nebo z nerezové oceli - ty se montují na předem osazené čepy z nerezové oceli a jsou doplněny vysouvací tyčí, která umožňuje bezpečný vstup a výstup ze šachty. Další provedení jsou možná na vyžádání. 

Spodní díly šachet DN  600 až DN 1000 jsou vybaveny jednodílným PU  žlabem, jenž umožňuje napojení šachtových vložek od DN 150. Nástavné kusy jsou vybaveny osvědčeným systémem utěsnění dle EN 295 a stálými prvky k přenášení tlaku.

Zákrytové desky jsou od DN 800 standardně vybaveny ochrannou vrstvou z  PU odolnou vůči korozi.

KERA.PORT ROZMĚRY ŠACHTY/TŘÍDA PEVNOSTI DN 600–DN 1000

DN šachty Spodní
díl šachty
užitečná
výška
0,7m
t
Spodní
díl šachty
užitečná
výška
1,7m
t
Nástavný
kus
t
m
Zákrytová deska
t
kus
Konus
t
kus
Mezní
únosnost
ve vrch.
zat.
kN/m
Vnitřní
průměr
mm
Tloušť-
ka
stěny
mm
Vnější
průměr
mm
Možné
napojení
DN
Max.
vnější
průměr hrdla
nástavného
kusu*
600/TKL 95 0,5 0,73 0,23 0,3 - 57 597 45 687 150-250/
TKL 150
860
800/TKL 120 0,97 1,44 0,48 0,6 - 96 792 70 932 150-300/
TKL 240
1150
1000/TKL 95 1,43 2,24 0,81 0,85 0,71 110 1007 76 1159 150-500/
TKL 160
1450

Poznámka: Hmotnosti dílů jsou orientační. Liší se podle varianty provedení a jsou uvedeny při dodání nebo na dodacím listu s průvodním dokumentem přímo na šachtách.