Studni

Studnie standardowe są wyposażone w  jednoczęściową kinetę z  PU ze zintegrowanymi przyłączami od DN 150 do DN 400 oraz w  wewnętrzne zintegrowane zabezpieczenie przed wyporem.

Standardowo studnie nie są wyposażone w elementy złazowe. Na życzenie mogą być jednak zamontowane: stopnie złazowe ze stali szlachetnej – wskazane jest ich przytwierdzanie do trzpieni ze stali szlachetnej, osadzonych wewnątrz. Na żądanie są możliwe także inne wersje tych elementów.

Dolne części studni DN 600 do DN 1000 wyposażone są w jednoczęściową kinetę z PU, umożliwiającą wykonanie przyłącza od średnicy DN 150. Kręgi wyposażone są w  sprawdzony system uszczelnień zgodnie z  normą EN 295 oraz charakteryzują się wysoką nośnością.

Dla średnic od DN 800 płyty pokrywowe standardowo wyposażone są w  okładzinę z PU odporną na korozję.

KERA.PORT WYMIARY/KLASA WYTRZYMAŁOŚCI STUDNI DN 600–DN 1000

Studnia
DN
Wysokość
użytkowa
dolnej czę
ści studni
0,7m
t
Wysokość
użytkowa
dolnej czę
ści studni
1,7m
t
Krąg
t
mb
Płyta
pokrywowa
t
szt.
Zwężka
t
szt.
Wytrzy-
małość na
zgniatanie
kN/m
Średnica
wewnętrzna
mm
Grubość
ścianki
mm
Średnica
zewnętrzna
mm
Możliwe
przyłącza
DN
Maks.
średnica
zewn. kręgu,
wymiar
skielicha*
mm
600/TKL 95 0,5 0,73 0,23 0,3 - 57 597 45 687 150-250/
TKL 150
860
800/TKL 120 0,97 1,44 0,48 0,6 - 96 792 70 932 150-300/
TKL 240
1150
1000/TKL 95 1,43 2,24 0,81 0,85 0,71 110 1007 76 1159 150-500/
TKL 160
1450

Uwaga: masa elementów konstrukcyjnych to wartości orientacyjne; różnią się w zależności od wariantu wykonania i są podawane bezpośrednio na studniach przy dostawie lub w liście przewozowym wraz z dokumentami towarzyszącymi.