Połączenia rur - osprzęt

 

INSTRUKCJA MONTAŻU MANSZETY.Pro

INSTRUKCJA MONTAŻU MANSZETY.Basic

1. Montaż pierścienia wyrównawczego (mniejsza rura) oraz manszety (większa rura)


2. Połączenie rur

3. Przesunięcie manszety reperacyjnej oraz jej wyśrodkowanie

4. Ściągnięcie opasek aż do zalecanego momentu obrotowego (wskazówka na etykiecie)

5. Gotowe połączenie 

INSTRUKCJA MONTAŻU DLA SYSTEMU RE

1. Wciągnąć zamknięcie na taśmę mocującą (3 ząbki)

2. Wprowadzić system identyfikacji w szczelinę między rurami

3. Naciągnąć taśmę mocującą i przeciągnąć przez przewleczkę

4. Odciąć taśmę mocującą przy płycie zamykającej

5. Przykład niepoprawnego montażu

INSTRUKCJA MONTAŻU SIODŁA TYPU C

1.Nawiercanie otworu

Za pomocą diamentowej koronki wiertniczej wykonać otwór prostopadle do osi rury. Wyjąć rdzeń wiertniczy, pousuwać zadziory, wyczyścić i skontrolować wzrokowo.

Średnica otworu nawierconego:
DN 150: 200 ±1 mm
DN 200: 257 ±1 mm

2. Nanoszenie smart

Smar KeraMat równomiernie nanieść na powierzchnię otworu wierconego jak również na elastomerową uszczelkę siodła.

3. Montaż

Wyrównać osiowo siodło typu C (patrz strzałka na uszczelce) w kierunku przepływu, umieścić na otworze wierconym i wsunąć najpierw dolną połowę, następnie wcisnąć górną połowę. Należy zwrócić uwagę na równomierne złożenie uszczelki. W tym celu urządzenia montażowe należy umieścić w siodle typu C, zablokować dolną poprzeczną podporę ukośną w kierunku przepływu i dokręcając kołowrotek całkowicie wepchnąć siodło w otwór wiercony. Zwolnić szybką regulację, przełożyć poprzeczną podporę ukośną i wyciągać urządzenie montażowe z siodła.

Poprzez dociągnięcie następuje wsunięcie siodła w wykonany otwór. Należy zwrócić uwagę na równomierne złożenie uszczelki. Zwolnić szybką regulację, przełożyć poprzeczną podporę ukośną i wyciągać urządzenie montażowe z siodła.

4. Kontrola montażu

Sprawdzić zewnętrzną i wewnętrzną pozycję siodła pod kątem równomiernego ułożenia uszczelki kołnierzowej na rurze. Siodło musi licować się z wewnętrzną ścianką rury. Uszczelka kołnierzowa powinna równomiernie przylegać do rury.

INSTRUKCJA MONTAŻU SIODŁA TYPU F

1. Nawiercanie otworu

Za pomocą diamentowej koronki wiertniczej wykonać otwór prostopadle do osi rury. Wyjąć rdzeń wiertniczy, pousuwać zadziory, wyczyścić i skontrolować wzrokowo.

Średnica otworu wierconego DN 125: 152 ±1 mm
Średnica otworu wierconego DN 150: 172 ±1 mm
Średnica otworu wierconego DN 200: 232 ±1 mm

2. Montaż

Wyciągnąć pierścień rozprężny i umieścić zgodnie z przebiegiem promieni (w kierunku strzałki). Pierścień rozprężny umieścić w rowku prowadzącym (strzałka). Pierścień rozprężny wbijać za pomocą wbijaka (Oryginalny osprzęt KeraMat). Zaciśnięcie bosego końca przy pomocy opaski zaciskowej.