Właściwości funkcjonalne uszczelek

Niezawodność połączeń to ważny element wielu wyrobów budowlanych. W szczególnych przypadkach uszczelki muszą gwarantować wysoką szczelność i bezpieczeństwo instalacji w wysokich temperaturach, pod wysokim ciśnieniem oraz podczas przepływu agresywnych mediów. Uszczelki stanowią nieodzowny element w prawidłowo działającym systemie kanalizacyjnym. 

ODCHYLENIA KĄTOWE

Procesy osiadania sieci kanalizacyjnej wywołane np. szkodami górniczymi, obecnością wód gruntowych oraz oddziaływaniem obiektów budowlanych, stanowią poważne zagrożenie dla sieci kanalizacyjnej. Dzięki kielichowym połączeniom występującym w rurach kamionkowych, zapewniona jest dylatacja sieci kanalizacyjnej. Minimalne wymogi określone są w normie EN 295 bądź ZP WN 295.

SZCZELINA DYLATACYJNA

Szczelina dylatacyjna w połączeniach kielichowych, gwarantująca szczelność połączenia kielichowego wynosi 5 mm. Ocena szczeliny dylatacyjnej zamontowanych rur kamionkowych ze złączami kielichowymi zależy od konstrukcji kielicha. Wymiary określa program certyfikacji ZP WN 295. 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCINANIE

Norma EN 295-3:2012, rozdział 21.3, określa wymogi dotyczące  połączeń rur pod kątem długotrwałej oraz krótkotrwałej odporności na ścinanie. Wartość siły ścinającej jakiej poddawane jest połączenie dwóch odcinków rur wynosi co najmniej 25 N/mm. Połączenie musi zachować szczelność przy ciśnieniu określonym w normie EN 295-1:2013, rozdział 6.2.1, wynoszącemu 5 kPa (0,05 bar) oraz 50 kPa (0,5 bar) – przez 15 minut – bez wystąpienia widocznych przecieków. Połączenia, które pomyślnie przejdą badanie, uznaje się także za odporne na penetrację korzeni.


ZGODNOŚĆ DNA

Zgodność dna opisuje przejście pomiędzy dwoma rurami w miejscu ich połączenia. Dla uzyskania optymalnej hydrauliki rurociągu należy zachować odniesione do średnicy nominalnej wymiary graniczne zgodnie z normą EN 295. W zależności od systemu połączeń należy stosować się do zaleceń producenta. 

ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ KORZENI

Rury i kształtki z kamionki są odporne na penetrację korzeni; odporność tę określa się na podstawie badania wytrzymałości na obciążenia ścinające. Odpowiednie wymagania zawiera norma EN 295-3.

Więcej informacji

Infopool

Więcej informacji na temat właściwości produktów jest dostępnych w naszej bazie Infopool.

RURY I KSZTAŁTKI

Dowiedz się więcej na temat właściwości naszych rur i kształtek.                                                                                   

CERTYFIKATY

Nasze produkty są na najwyższym poziomie. Oznacza to: bezpieczeństwo, niezawodność i zaufanie naszych Partnerów.