Trójniki specjalne

Oferujemy trójniki specjalne do średnicy nominalnej DN 800, w każdej kombinacji średnic, z krótkim terminem realizacji. Uwzględniamy tutaj różne kąty odejścia i obciążenia oddziałujące na rurę. Zarówno rura główna, jak i króciec przyłączeniowy mogą być wykonane w klasie wytrzymałości normatywnej oraz ponadnormatywnej.

Ofertę standardową uzupełniają trójniki specjalne produkowane zgodnie z  wytycznymi klientów. W  przypadku wymagań specjalnych wykraczających poza oferowane przez nas trójniki prosimy o  kontakt. Jesteśmy w  stanie dostosować je do wymagań konkretnego projektu.

TRÓJNIK SPECJALNY 90° DN 1  
WERSJA BEZKIELICHOWA, 
DN 2 WERSJA Z KIELICHEM

TRÓJNIK SPECJALNY 90° DN 1 
 i DN 2 WERSJA KIELICHOWA

STANDARDOWE KOMBINACJE TRÓJNIKÓW SPECJALNYCH 45° I 90°

DN 1 KLASA NORMATYWNA DN 250 – DN 600, DN 2 KLASA NORMATYWNA DN 250 – DN 600*
DN 1 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2
250 250 - - - - -
300 250 300 - - - -
350 250 300 350 - - -
400 250 300 350 400 - -
500 250 300 350 400 500 -
600 250 300 350 400 500 600

* Kombinacje DN1 klasa normatywna – DN2 klasa ponadnormatywna są również możliwe.

TRÓJNIK SPECJALNY 45° DN 1
 WERSJA BEZKIELICHOWA  i DN 2 WERSJA Z KIELICHEM

TRÓJNIK SPECJALNY 45° DN 1 
Z KIELICHEM 
 i DN 2 Z KIELICHEM

STANDARDOWE KOMBINACJE TRÓJNIKÓW SPECJALNYCH 45° I 90°

DN 1 KLASA PONADNORMATYWNA DN 250 – DN 800, DN 2 KLASA NORMATYWNA DN 250 – DN 600*
DN 1 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2
250 250 - - - - -
300 250 300 - - - -
400 250 300 350 400 - -
500 250 300 350 400 500 -
600 250 300 350 400 500 600
800 250 300 350 400 500 600

* Kombinacje DN1 klasa normatywna – DN2 klasa ponadnormatywna są również możliwe.

STANDARDOWE KOMBINACJE TRÓJNIKÓW SPECJALNYCH 45° I 90°

DN 1 KLASA PONADNORMATYWNA DN 250 – DN 800, DN 2 KLASA PONADNORMATYWNA DN 500 – DN 800*
DN 1 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2 DN 2
250 250 - - - - - -
300 250 300 - - - -
400 250 300 400 - - - -
500 250 300 400 500 - - -
600 250 300 400 500 600 - -
800 250 300 350 400 500 600
700 250 300 400 500 600 700 -
800 250 300 400 500 600 700 800

* Kombinacje DN1 klasa normatywna – DN2 klasa ponadnormatywna są również możliwe.