PŘECHODOVÉ NEBO PROPOJOVACÍ KUSY

ŚrednicaDługość
DNm

Kształtki przejściowe
(rura przeciskowa na rurę kielichową
N lub H) z uszczelką P

200
250-600*

1,00

Elementy pasowane przycięte
jednostronnie lub dwustronnie

150-200
250-600

pomiędzy 0,3 i 1,0
pomiędzy 0,3 i 2,0

Rury uzupełniające
(rury krótkie)

250-600

pomiędzy 1,0 i 2,0*

* Wykonanie specjalne po uprzednim uzgodnieniu
PRZYKŁADY POŁĄCZENIA ZE STUDNIĄ
  1. Wbudowany element uszczelniający BKK
  2. Manszeta reparacyjna typu 2B z pierścieniem wyrównawczym 
  3. Złącze 
  4. Element pasujący DN 250/300 N lub H, przycięty jednostronnie 
  5. Element pasujący z rury przeciskowej DN 250/300, przycięty jednostronnie 
  6. Rura przeciskowa DN 250/300
  1. Wbudowany element uszczelniający BKK (do rur N/H)
  2. Złącze typu 1
  3. Kształtka przejściowa z uszczelką P do rury przeciskowej DN 250/300
  4. Rura przeciskowa DN 250/300