Elementy pasowane przycięte

ŚrednicaDługość
DNm

Elementy pasowane przycięte
jednostronnie lub dwustronnie

150-200
250-600

pomiędzy 0,3 i 1,0
pomiędzy 0,3 i 2,0

Rury uzupełniające
(rury krótkie)

250-600

pomiędzy 1,0 i 2,0*

* Wykonanie specjalne po uprzednim uzgodnieniu
PRZYKŁADY POŁĄCZENIA ZE STUDNIĄ
  1. Wbudowany element uszczelniający BKK
  2. Manszeta reparacyjna typu 2B z pierścieniem wyrównawczym 
  3. Złącze 
  4. Element pasujący DN 250/300 N lub H, przycięty jednostronnie 
  5. Element pasujący z rury przeciskowej DN 250/300, przycięty jednostronnie 
  6. Rura przeciskowa DN 250/300