Wymiarowanie i projektowanie
kanałów

 

Profesjonalne projektowanie jest szczególnie ważne dla prawidłowego funkcjonowania budowanej sieci kanalizacyjnej. Przy budowie systemów kanalizacyjnych, wymagania trwałości, wydajności i ekonomicznej żywotności muszą być spełnione w równym stopniu. Należy zwrócić uwagę na to, aby można było osiągnąć największy potencjał niskich kosztów budowy i eksploatacji w fazie planowania. Wybór materiałów, które mają być wykorzystane powinien opierać się na kryteriach, które można obiektywnie porównać.

Prawidłowe wykonanie projektu zależy od projektowania, wykonawstwa i wyboru odpowiednich rozwiązań materiałowych. Porównanie różnych wariantów rozwiązań lub materiałów nigdy nie może być dokonane wyłącznie na podstawie ceny, ale musi porównywać parametry, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie kanału. Tylko wtedy można stworzyć rzeczywistą kalkulację kosztów, ale także znaleźć najlepszy możliwy wariant projektowy. 

Aby to osiągnąć, należy wykonać następujące kroki:

 • Ocena techniczna
 • Ocena ekonomiczna
  • Koszty produkcji
  • Koszty eksploatacyjne 

Wyniki analiz ekonomiczno - technicznych są w odpowiednich proporcjach przedstawiane jako kryteria oceny.

BUDOWA SIECI I PLANOWANIE I DORADZTWO

Rury i kształtki kamionkowe sprawdziły się zarówno w sieciach kanalizacyjnych miejskich oraz przemysłowych. Dzięki swoim właściwościom takim jak niezmienność parametrów technicznych w czasie znajdują zastosowanie przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz ogólnospławnej. Projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja powinna być zgodna z wymaganiami odpowiednich norm, np. EN 1610, EN 752 i EN 12056-1.

PRZELICZENIA HYDRAULICZNE DLA RUR I KANAŁÓW

Obliczenia hydrauliczne przepływu kanałów wykonuje się za pomocą równań Colebrooka-White'a (znanego również jako równanie Prandtla-Colebrooka) i Manninga / Stricklera.W przeliczeniach tych nie uwzględnia się chropowatości ścian rur kamionkowych ale uwzględnia się chropowatość roboczą, która zawiera straty na złączach, studniach oraz spowodowane przez osady powstające w okresie użytkowania kanalizacji

Rury i kształtki kamionkowe mogą być stosowane w sieciach o małych jak i dużych spadkach z prędkością przepływu do 15 m/s. Ze względu na bardzo gładką powierzchnię rury możliwe są prędkości przepływu <0,5 m/s. Wydajność hydrauliczną należy obliczyć dla konkretnego medium.

OBLICZENIA STATYKI RUROCIĄGU

Zgodnie z Normą EN 1295-1 rury i kształtki kamionkowe klasyfikuje się jako sztywne systemy rurowe. Wysoki parametr nośności pozwala na bezpośrednie przenoszenie obciążeń gruntowych oraz komunikacyjnych. Podczas eksploatacji rur sztywnych nie występuje deformacja lub zmiana średnicy w wyniku działających obciążeń.

Obliczenia statyczne opierają się na nośności (wytrzymałości na zgniatanie) uwzględniając obciążenia gruntowe, komunikacyjne oraz inne.

Stabilność rur i kształtek z kamionki nie ulega  zmianie w okresie użytkowania systemu. Parametr bezpieczeństwa, który należy wziąć pod uwagę, można znaleźć w instrukcjach obliczeniowych.

Przy wymiarowaniu rur kamionkowych należy wziąć pod uwagę następujące parametry:

NARZĘDZIA PROJEKTOWE - WSPARCIE

Mając świadomość tego jak ważne jest wsparcie techniczne projektantów, Steinzeug-Keramo udostępnił sprawdzone narzędzia zarówno do kalkulacji kosztów jak i wsparcia technicznego takie jak: •  Przeliczenia statyki rurociągu dla wykopu otwartego i technologii bezwykopowych
 •  Przeliczenia hydrauliki rurociągu
 •  Dane techniczne w wersji cyfrowej
 •  Obliczenia rentowności
 •  Wsparcie w doborze technologii bezwykopowej
 •  Wsparcie przy budowie kanalizacji metodą wykopu otwartego
Narzędzia projektowe

Podczas projektowania sieci kanalizacyjnych należy wziąć pod uwagę następujące aspekty:

Siły przeciskowe 

Siła wcisku jest obliczana dla maksymalnej wzdłużnej wytrzymałości na ściskanie i najmniejszego przekroju, na który działa. Obszar przenoszenia sił przeciskowych jest określony przez grubość ścianki na końcu rury i typ pierścienia odciążającego przenoszącego siłę przeciskową zgodnie z EN 295-7.


Wzdłużna wytrzymałość na ściskanie / maksymalna dopuszczalna siła wcisku

Maksymalna wytrzymałość na ściskanie wzdłużne musi być określona poprzez zmniejszenie siły przeciskowej Fj w przeliczeniach statyki, uwzględniające czynniki bezpieczeństwa.

Infopool

Tutaj znajdziesz moduły obliczeniowe, rysunków CAD naszego asortymentu, a także wytycznych w zakresie prawidłowej zabudowy kanałów kamionkowych.

Materiały informacyjne

Dostępne do pobrania materiały informacyjne.

Kontakt

Masz pytania dotyczące projektowania? Szukasz doradztwa? Napisz do nas!