Dimensionering en planning van rioleringen

 

Een professionele planning van de riolering is cruciaal om het hele project te laten slagen en duurzaamheid, capaciteit en rendabiliteit een even grote rol te laten spelen. Houd er rekening mee dat in de planningsfase de grootste besparingen op aanleg- en beheerkosten gerealiseerd kunnen worden. Tegelijkertijd moet bij de materiaalkeuze altijd gekeken worden naar criteria die een objectieve vergelijking mogelijk maken. 

Belangrijke factoren voor het behalen van de doelstellingen zijn de planning, de plaatsing en de keuze van de onderdelen zelf. Een vergelijking tussen verschillende oplossingen of materialen kan nooit uitsluitend op basis van de prijs worden gemaakt. U moet ook kijken naar vergelijkbare parameters die over de dienst zelf gaan. Op deze manier kunt u een realistisch kostenplaatje opstellen en vindt u de best mogelijke oplossing voor het project. 

Zorg ervoor dat u over de volgende gegevens beschikt als u offertes met elkaar gaat vergelijken:

 • Identiek product- en dienstenassortiment
 • Omvang van de diensten: de te leveren diensten moeten bekend en begrijpelijk beschreven zijn
 • Beoordelingscriteria: de diensten moeten criteria bevatten die beoordeeld kunnen worden

Om dit te bereiken hebt u het volgende nodig:

 • Technische beoordeling
 • Economische beoordeling
  • Berekening van productiekosten
  • Berekening van beheerkosten

De resultaten van een dergelijke technisch-economische vergelijking vat u vervolgens samen in beoordelingscriteria. Deze beoordelingscriteria moeten dan worden gewogen voor het project in kwestie. De resultaten legt u vast in een beoordelingsmatrix. Op deze manier kunt u een gestructureerde planning voor de rioolaanleg opstellen.

Rioolaanleg | Planning en advies

Sinds het begin van de aanleg van gemeentelijke en industriële afwateringsnetwerken hebben industrieel vervaardigde gresbuizen en hulpstukken zich bewezen als een ideaal en duurzaam product. Ze zijn zeer geschikt voor het afvoeren van oppervlaktewater en (gemengd) afvalwater, zowel bij gemengde als gescheiden systemen. Hun eigenschappen blijven onveranderlijk gedurende de hele gebruiksduur van de leidingsystemen, vooropgesteld dat ze als binnen- of buitenriolering in overeenstemming met de eisen van de geldende normen, zoals EN 1610 en EN 752, worden gepland, geplaatst, beheerd en onderhouden.

HYDRAULISCHE BEREKENING VAN LEIDINGSYSTEMEN

De hydraulische berekening van leidingsystemen gebeurt met de Colebrook-vergelijking, ook wel Colebrook-White-vergelijking genoemd, en met de formules van Manning en Strickler. In deze formules worden de waarden van de wandruwheid voor de hydraulische planning van gresbuissystemen niet meegerekend.

In de hydraulische berekeningen volgens deze formules wordt wel de wandruwheid onder gebruiksomstandigheden meegerekend. Deze wordt vooral bepaald door individueel verlies over het hele traject van de leidingsystemen en ook door de afzetting en het biologische slib in de leidingsystemen die in de loop der tijd ontstaan. Doorslaggevend voor de waarde van de wandruwheid tijdens gebruik zijn het aantal en de configuratie van inspectieputten binnen het te berekenen leidingsvak.

Buizen en hulpstukken van gres zijn standaard geschikt voor vlakke en steile plaatsing tot een stromingssnelheid van 15 m/s. Dankzij hun zeer gladde buisoppervlak zijn stromingssnelheden van < 0,5 m/s mogelijk. De hydraulische capaciteit kan los daarvan op basis van het betreffende effluent worden ingeschat of berekend.


STATISCHE BEREKENING VAN LEIDINGSYSTEMEN

Volgens de huidige statische berekeningsmethoden voor leidingsystemen die beschreven staan in EN 1295-1, behoren buizen en hulpstukken van gres tot de starre leidingsystemen. Vanwege hun grote draagkracht kunnen zij grond- en verkeersbelasting direct opvangen. Vervormingen of veranderingen in de diameter van de buis doen zich tijdens de hele gebruiksduur van de leidingsystemen niet voor; niet bij belasting van buitenaf en ook niet bij belasting van binnenuit.

Statische berekening berust op de draagkracht (kruindrukweerstand) waarbij rekening is gehouden met grond- en verkeersbelasting en andere vormen van belasting.

Gresbuizen en hulpstukken behouden hun sterkte gedurende de hele gebruiksduur. Ook zijn ze bestand tegen wisselbelasting door weg- en spoorwegverkeer. Voor het controleren van de draagkracht worden de op de buizen inwerkende belastingen tegenover de weerstanden van de buizen gezet. De hierbij in acht te nemen veiligheden vindt u in de berekeningsvoorschriften.

Bij het dimensioneren van gresbuizen moet rekening worden gehouden met de volgende parameters:


Planningstools voor rioolaanleg

Wij van Steinzeug-Keramo vinden het heel belangrijk om planners goed te helpen. Wij hebben daarom een aantal goede en toekomstgerichte tools en documenten waarmee u het hele proces kunt plannen en de kosten kunt berekenen. Daarbij geven wij ook graag persoonlijk en individueel advies.  • Statische berekeningen voor gresbuizen (opensleufmethode en sleufloze techniek)
 • Hydraulische berekening van doorsneden 
 • Bestek voor de aanbesteding van gresbuissystemen
 • Digitale documenten voor de bouwplanning
 • Individuele rendabiliteitsberekeningen 
 • Ondersteuning bij de planning van microtunneling; van de planning zelf en het kiezen van de juiste plaatsingsmethode tot begeleiding tijdens de bouwuitvoering
 • Individuele ondersteuning bij de plaatsing van buizen volgens de opensleufmethode 
Planningstools

Bij de planning van leidingsystemen met sleufloze technieken moet ook rekening worden gehouden met de volgende aspecten:

Doorperskrachten 

De doorperskracht van de buis wordt berekend aan de hand van de druksterkte en het kleinste, ringvormige oppervlak waarop doorperskrachten inwerken. Het druktransmissiegedeelte wordt bepaald door de wanddikte aan het einde van de buis en het type druktransmissiering. De berekening volgt aan de hand van EN 295-7.

Axiale druksterkte/maximale doorpersbelasting bij gebruik 

De maximale axiale druksterkte wordt bepaald door vermindering van de doorperskracht Fj bij de statische berekening. Hierbij moet rekening worden gehouden met de veiligheidscoëfficiënten.

Infopool

Hier vindt u calculators, CAD-tekeningen, documenten over onze producten en plaatsingsinstructies.

Informatiemateriaal

Hier kunt u nog meer informatiemateriaal downloaden.

Aanbestedingsteksten

Hier vindt u gedetailleerde aanbestedingsteksten, zodat u precies krijgt wat u wilt.

Contact

Hebt u vragen over uw project? Wij adviseren u graag. Schrijf ons!