Dimensionarea și proiectarea
canalelor colectoare

 

Proiectarea profesionistă este importantă pentru construcția reușită a canalizărilor. În construcția sistemelor de scurgere a apelor reziduale trebuie îndeplinite în egală măsură cerințe de durabilitate, capacitate și viabilitate economică. Pe de-o parte, atenția trebuie direcționată spre asigurarea obținerii celor mai mari potențiale pentru costuri de instalare și operare scăzute încă din faza de proiectare, în timp ce procesul pentru alegerea materialelor este bazat pe criteriile care permit o comparație obiectivă.

Factorii decisivi pentru atingerea obiectivelor stabilite sunt planificarea, executarea activităților de construcție și componentele în sine. O comparație a diferitelor soluții de abordare sau a materialelor nu poate fi făcută niciodată numai pe baza prețului. 

În schimb, trebuie îndeplinite condițiile prealabile următoare:

 • Egalitatea performanței
 • Domeniul performanței - performanța care trebuie furnizată trebuie să fie cunoscută și descrisă în mod reproductibil.
 • Criteriile de evaluare – serviciile trebuie să conțină criterii care pot fi evaluate

În acest scop, trebuie urmați pașii următori:

 • Evaluare tehnică
 • Evaluare economică
  • Costuri de fabricare
  • Costuri de operare

Rezultatele unei astfel de comparații  tehnică-economică trebuie rezumate ca criterii de evaluare. Criteriile de evaluare respective trebuie, apoi, ponderate în mod specific pentru proiectul relevant; rezultatele sunt determinate prin adăugarea cifrelor evaluării și sunt prezentate ulterior într-o matrice de evaluare generală.

CONSTRUCȚIA CANALIZĂRILOR | PROIECTARE ȘI CONSULTANȚĂ

Conductele și fitingurile de ceramică vitrificată fabricate industrial  au trecut testul timpului încă de la introducerea rețelelor de canalizare municipale și industriale. Acestea sunt adaptate optim pentru curgerea apei de suprafață și apei uzate, în sistem unitar sau divizor. Proprietățile acestora rămân neschimbate pe întreaga durată de viață a rețelei de canalizare - sub condiția prealabilă că acesta a fost proiectată, instalată și operată în conformitate cu cerințele standardelor relevante, de exemplu, EN 1610, EN 752 și EN 12056-1.

CALCULUL HIDRAULIC AL CANALIZĂRILOR

Dimensionarea canalizărilor este calculată hidraulic pe baza ecuațiilor Colebrook-White (sau Prandtl-Colebrook) și Manning-Stricker. În aceste ecuații, valorile rugozității peretelui conductei de ceramică vitrificată nu sunt luate în considerare.

Dimensionarea hidraulică în conformitate cu aceste ecuații, pe de altă parte, ia în calcul rugozitatea peretelui în condiții de operare, care este determinată în principal de pierderile individuale pe întreaga lungime a canalizării, precum și de depunerile și nămolul care se acumulează în timpul duratei de viață a sistemului de canalizare. 

Conductele și fitingurile de ceramică vitrificată  pot fi utilizate pentru instalarea standard în zone cu pante reduse, dar și în zone cu pante foarte mari, permițând  viteze ale apei uzate de până de până la 15 m/s. Datorită suprafeței interioare foarte netede a conductelor, sunt posibile viteze ale debitului de <0,5 m/s. Indiferent de acest lucru, performanța hidraulică trebuie estimată sau proiectată conform efluentului specific.

DIMENSIONAREA STRUCTURALĂ A CANALIZĂRILOR (CALCUL STATIC)

Conform metodelor convenționale pentru dimensionarea structurală a canalizărilor, descrise în EN 1295-1, conductele și fitingurile de ceramică vitrificată sunt clasificate ca sisteme cu conducte rigide. Datorită rezistenței deosebite la încărcări, acestea sunt capabile să preia direct sarcinile asociate solului și traficului.

Pe întreaga durată de viață a canalizării nu există deformări ale conductei asociate sarcinilor sau modificări ale diametrelor conductelor ca urmare a unor efecte externe sau interne ale încărcărilor.

Calculele statice se bazează pe rezistența la preluarea încărcărilor (rezistența la zdrobire) provenite din sol și trafic, precum și alte efecte ale acestora.

Stabilitatea conductelor si fitingurilor din ceramică vitrificată nu sufera nicio modificare pe întreaga durată de viață a sistemului. Acestea sunt la fel de rezistente la sarcinile alternante provenite de la traficul rutier și de la cel feroviar. Rezistența la încărcări este demonstrată prin stabilirea eforturilor exercitate asupra conductelor față de rezistențele conductelor în sine. Factorii de siguranță care trebuie luați în considerare sunt descriși în reglementările tehnice în vigoare. 

Parametrii afișați în diagrama următoare trebuie luați în considerare atunci când sunt dimensionate conductele de  ceramică vitrificată:

INSTRUMENTELE DE PROIECTARE A CONSTRUCȚIEI DE CANALIZĂRI

La Steinzeug-Keramo, acordăm o valoare specială susținerii proiectanților. Este disponibilă o serie de instrumente testate în timp și orientate spre viitor, inclusiv servicii de asistență personală și individuală. Pagina de internet www.steinzeug-keramo.com reprezintă poarta către lumea produselor din ceramică vitrificată, furnizând informații cu privire la serviciile esențiale și persoanele de contact pentru aspectele tehnice și comerciale:

 Calculele structurale pentru conductele de  ceramică vitrificată în  pozate în șanț deschis sau "trenchless" cu disponibilitate online, promptă și 24/7. 

 • Calculul hidraulic al secțiunilor transversale circulare
 • Specificații tehnice pentru produsele din ceramică vitrificată
 • Documente digitale
 • Calcule individuale privind viabilitatea economică
 • Asistență la proiectarea pentru microtunneling, de la planificare și selectarea metodei de instalare, până la asistența în faza de execuție
 • Asistență individuală pentru instalarea în șanț deschis


  Accesați instrumentele de proiectare

  În timpul fazei de proiectare a sistemelor de canalizare executate prin pipe-jacking, trebuie luate în considerare și aspectele următoare:

  Forțele de împingere

  Forța de împingere a conductei este calculată din rezistența la compresiune și cea mai mică suprafață circulară supusă forțelor de împingere. Suprafața de transmitere a presiunii este determinată de grosimea peretelui la capătul conductei și de tipul inelului de transferare a presiunii, fiind calculată conform EN 295-7.


  Rezistența la compresiune longitudinală / sarcina de împingere maximă în timpul operării

  Rezistența longitudinală maximă la zdrobire trebuie determinată prin scăderea rezistenței la împingere Fj în cadrul procesului de calcul structural, luând în calcul factorii de siguranță.

  Infopool

  Găsiți module de calcul, desene CAD, documentație despre produse și instrucțiuni de instalare în Infopool.

  Materiale de informare

  Sunt disponibile pentru descărcare și materiale cu informații detaliate.

  Specificații tehnice

  Pentru a vă asigura că obțineți produsul pe care l-ați ales, furnizăm specificații tehnice detaliate.

  Contact

  Întrebări despre proiectul dvs.? Ne-ar face plăcere să vă ajutăm. Scrieți-ne!