CIRCULAIRE ECONOMIE

Van wegwerp-naar recycleereconomie

Door de afname van beschikbare grondstoffen en de behoefte aan een efficiënte verwerking van afval, worden ecologisch verantwoorde materialen en productiesystemen steeds belangrijker. Dit betekent dat het aspect ‘duurzaam bouwen’ een steeds grotere rol speelt in de hele levenscyclus, van exploitatie tot afhandeling na operationele levensduur. Tot op heden werd de bouwsector steevast ingedeeld bij de grootste afvalproducenten. 


Door in te zetten op de principes van de circulaire economie kunnen we de negatieve gevolgen voor het milieu fors verminderen. Twee zeer belangrijke parameters hiervoor zijn de lokale ontginning van grondstoffen en de mogelijkheid om een product of materiaal eenvoudig en hoogwaardig te recycleren. Hoewel veel materialen claimen dat ze circulair zijn, zijn er in de praktijk grote verschillen tussen de effectieve kwaliteit van het recyclage-proces en het gerecycleerd product.

WAT BETEKENT CIRCULAIRE ECONOMIE? 

De term ‘circulaire economie’ omvat een brede waaier aan acties die genomen kunnen worden door een bedrijf of instelling om materialen in de levenscyclus te houden en te vermijden dat deze in een afvalfase terechtkomen. Deze acties kunnen genomen worden op verschillende momenten in de levenscyclus. In vergelijking met lineaire economie streeft circulaire economie ernaar om afval te minimaliseren, CO2-uitstoot en andere vervuiling te beperken en de levensduur van de producten te verlengen. Verder ligt er een grote focus op het hergebruik van de materialen en componenten.

BELGIË NEEMT ZIJN VERANTWOORDELIJKHEID

België heeft de laatste jaren al serieus ingezet op een duurzamere toekomst. In de vorige en huidige regeerperiode is veel aandacht geschonken aan het uitbreiden van de circulaire principes in de samenleving. Alle gewesten en regeringen zijn betrokken bij deze inspanning. Zo wil Vlaanderen de circulaire principes helemaal ingeburgerd hebben tegen 2050.

KERAMISCHE MATERIALEN – OPLOSSINGEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST

Op keramiek gebaseerde materialen staan bekend om hun onevenaarbare duurzaamheid en hoge bestendigheid met een gemiddelde operationele levensduur van meer dan een eeuw. De superieure mineralogische eigenschappen van dit materiaal zijn al vele malen onderzocht en hebben zich in de praktijk bewezen. Eén van deze studies, uitgevoerd door het Keramisch Centrum in Bologna*, onderzocht specifiek de toepassing van keramische rioleringsbuizen en concludeert dat keramische rioleringssystemen beschikken over onevenaarbare chemische en fysische eigenschappen, duurzaamheid en stabiliteit gedurende een zeer lange periode. De gladde, compacte, waterdicht verglaasde laag zorgt voor een uitstekende hardheid en bestendigheid tegen erosie. Dankzij hun lange levensduur en ecologische grondstoffen zijn keramische rioleringssystemen de oplossing zijn voor een betere toekomst.

*Bron: Centro Ceramico Bologna, Studio sulla durabilità dei tubi in gres ceramico per condotte fognarie (2016). Bologna 

Gresbuizen - VERANTWOORDELIJKHEID IN DE PRAKTIJK

Klei is een natuurlijk mineraal en dus een onuitputbare en onschadelijke grondstof. Het is de hoofdcomponent van onze keramische buizen. Aangezien geen bijkomende chemicaliën of additieven nodig zijn in het productieproces, is de ecologische voetafdruk enorm klein. Onze buizen vormen een integraal deel van de stedelijke infrastructuur en zorgen voor een veilig transport van het afvalwater naar de waterzuiveringsinstallaties. Keramische materialen zijn bestand tegen zeer hoge temperaturen en chemische invloeden en compleet hoogwaardig recycleerbaar na hun operationele levensduur, zonder verlies van kwaliteit of gevolgen voor het milieu. Momenteel is 30 tot 50 procent van onze grondstoffen gerecyclede kleiproducten, waardoor we fungeren als recyclecentrum voor keramisch afval.

Rioleringen dienen ontworpen te worden om een lange tijd mee te gaan. Lage onderhoudskosten zijn daarbij een belangrijke factor. Reparaties en vervangingen zijn meestal duur en zorgen bijkomend voor verstoren daarnaast de natuur en de leefomgeving van omwonenden. Keramische systemen zijn de ideale oplossing: hiermee kunnen besluitvormers investeren in een betrouwbare oplossing die kostenefficiënt en milieuvriendelijk is op een manier die onmogelijk zou zijn met andere materialen. Buizen en hulpstukken van keramiek beschikken over de volgende fundamentele eigenschappen. Ze zijn:

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

 • Gresbuizen belanden nooit op de afvalberg
 • Gebruik van hernieuwbare energieën
 • Eenmaal ontgonnen grondstoffen blijven in de kringloop

Milieuvriendelijk

 • Uitstekende technische, chemische en fysische eigenschappen: Hoge sterkte, dichtheid en hardheid alsmede een hoge weerstand tegen slijt en corrosie
 • Recycleerbaar

Rendabel

 • Lange levens- en gebruiksduur
 • Beperkte reparatie- en onderhoudskosten
 • Betaalbare instandhouding van de infrastructuur

Lange levensduur

 • Geen permanente financiële last door renovatie/herstelling/reconstructie
 • Zuinig met natuurlijke rijkdommen
 • Levensduur van meer dan 100 jaar

TOEGEWIJD OM DE ECOLOGISCHE CIRKEL TE VERBETEREN

Dankzij onze efficiënte supply chain kunnen wij onze CO2-voetafdruk reduceren. Onze grondstoffen worden grotendeels per schip vervoerd, wat de ecologische invloed van het transport drastisch verkleint. De klei wordt lokaal ontgonnen om transport tot een minimum te beperken. Ons eigen productie afval wordt ter plaatse gerecycled en weer verwerkt in ons product. Ook kopen wij ander keramisch afval op, waarbij wij optreden als recyclecentrum voor externe bedrijven in de omgeving. Bovendien kunnen onze buizen na hun operationele levensduur lokaal verwerkt worden door breekinstallaties en een nieuw leven vinden als onderfundering van wegenprojecten. Dit betekent dat er geen transport en CO2-emissies gepaard gaan met de end-of-life-staat.

Verder hebben we een energiecontract gesloten met de Vlaamse regering, waarin we ons engageren tot het nemen van hebben afgesproken ons in te zetten voor extra energiemaatregelen die moeten leiden tot een jaarlijkse CO2-reductie van 500 ton.

Het gebruik van keramische rioleringsbuizen is de eerste stap naar duurzaam denken en handelen. Keramiek is 100 procent recyclebaar. In tegenstelling tot andere materialen is het recycleproces ook volledig milieuvriendelijk: er zijn geen additieven of chemicaliën vereist en de kwaliteit van het gerecyclede product is identiek aan het originele product. 

MAKE A NATURAL CHOICE
Selecteer STEINZEUG-KERAMO.

We hergebruiken niet alleen ons eigen recyclingmateriaal in onze productiecyclus, maar maken tevens gebruik van extern gerecycled keramisch materiaal, zonder enig verlies van kwaliteit. Onze producten zijn ICMQ-gecertificeerd, wat inhoudt dat onze hoeveelheid extern recyclingmateriaal continu extern gemonitord wordt. Steinzeug-Keramo heeft alle producten en processen gecertificeerd. Ons Cradle-to-Cradle®-certificaat laat onze toewijding aan het milieu zien en is een bevestiging van onze duurzame visie en filosofie. De vijf peilers van en Cradle to Cradle Certified® zijn: material health, material reutilization, renewable energy en carbon management, water stewardship and social fairness. Dit laat zien dat wij niet alleen inzetten op recycling, maar ook kiezen voor andere socialen, ecologische thema’s.

Meer informatie over Cradle to Cradle Certified®