DOORPERSING

RIOOLAANLEG ONDERGRONDS
 

Bij doorpersing wordt er, in tegenstelling tot de opensleufmethode, geen sleuf gegraven. Daarom noemen we dit een sleufloze techniek. Bij sleufloze technieken wordt er voornamelijk ondergronds gewerkt en wordt er geen bovenliggende aarde weggegraven.


Deze techniek heeft een belangrijk voordeel: terwijl onder de grond doorpersbuizen worden geplaatst, gaat het leven boven de grond vrijwel ongestoord door. Afgezien van de start- en eindput (en afhankelijk van de lengte van het leidingsvak ook een paar tussenputten) zijn er boven de grond langs het bouwproject geen noemenswaardige beperkingen. Dankzij doorpersing loopt het verkeer niet vast, derven winkels geen inkomsten en staan er geen grote bouwplaatsen midden in de stad. Geluidsoverlast en verontreinigingen worden zoveel mogelijk vermeden, CO2-emissies en fijnstof aanzienlijk verminderd, straten niet opengelegd en flora en fauna beschermd. Kortom: economische verliezen en belasting voor het milieu zijn bij de sleufloze techniek tot een minimum beperkt.

TOEPASSINGSGEBIEDEN VOOR DE SLEUFLOZE TECHNIEK

 • Nieuwbouw
 • Renovatieprojecten
 • Huisaansluitingen
 • Persing onder straten, snelwegen, spoorwegen en waterlopen
 • Persing onder monumenten en gebouwen
 • Doorkruising van waterwingebieden

VOORDELEN VAN DOORPERSING

KORTE BOUWTIJDENN

 • Geen speciale verstoring van de technische infrastructuur
 • Burgervriendelijk: geen verstoring van het bovengrondse leven, bijv. van winkelstraten of wegen; geen geluidsoverlast

LANGERE GEBRUIKSDUUR

 • Zeer hoge bouwkwaliteit en veiligheid van het riool
 • Doorpersbuizen met hoge rioolreserves
 • Bouwtechniek met de minste verzakking

BESCHERMING VAN HET AARDOPPERVLAK

 • Minimale ingrepen van bovenaf
 • Milieuvriendelijk want flora en fauna blijven intact

POSITIEVE ENERGIEBALANS

 • Minder bouwapparatuur en transporthulpmiddelen
 • Kortere transportwegen
 • Aanzienlijke reductie van CO2-emissies en fijnstof

BESCHERMING VAN HET GRONDWATER

 • Grondwater wordt ontzien
 • Bouwen zonder grondwaterdaling

BESCHERMING VAN DE ARBEIDERS

 • Zeer hoge arbeidsveiligheid

TECHNISCHE SPECIFICATIES VAN DOORPERSBUIZEN

Doorpersbuizen worden blootgesteld aan zware belastingen, moeten aan zeer hoge en specifieke eisen voldoen en moeten afgestemd zijn op de technische specificaties van de betreffende doorpersmachines. De oplossing: een doorpersbuis van gres. Doorpersbuizen van gres beschikken over uitstekende eigenschappen en zijn zeer geschikt voor deze techniek dankzij hun goede technische specificaties.

 • Planparallelle eindvlakken voor gelijkmatige druktransmissie en spanningsverdeling 
 • Millimeternauwkeurige bewerking van de spie-einden door middel van snijden, frezen en slijpen
 • Koppelingen van roestvrij staal
 • Afdichtingen van elastomeer met profiel aan de buitenzijden van de koppeling voorkomen dat er aarde in de opening tussen de koppeling en de buis komt
 • Verbindingssysteem aan binnen- en buitenzijde dicht tot minstens 2,4 bar (waterdichtheid)
 • Druktransmissie van buis naar buis via spaanplaat
 • Montage van buizen, koppelingen en druktransmissieringen af fabriek
 • Montage van bentoniet- of injectieventielen op locatie. Schroefdraadhuls en afsluitstop van roestvrij staal

Soorten doorpersing

Er zijn verschillende soorten doorperstechnieken, zowel voor nieuwbouw als voor vervanging:

NIEUWBOUW

 • Pilootstang
  • met bodemverdringing
  • met verwijderen van bodem
 • Microtunneling
  • met grondtransport via avegaar
  • met hydraulisch grondtransport
 • Bemande doorpersing

VERNIEUWING

 • Pipe-eating
 • Burstlining (soortgelijke methode)

De belangrijkste technieken voor de aanleg van afvalwaterleidingen zijn gestuurd boren met pilootstang en microtunneling. Bij deze technieken is een uitgebreid en gedetailleerd vooronderzoek van het bouwterrein nodig. Meer informatie over doorperstechnieken vindt u in onze brochure.