Plaatsing bij doorpersing (sleufloze technieken)

Als u kiest voor de doorpersingstechniek hebben wij oplossingen voor hoofd- en huisaansluitingen. Afhankelijk van de gebruikte doorperstechniek moet bij de plaatsing rekening worden gehouden met verschillende aspecten. Meer informatie over de plaatsing en het maken van start- en eindputten vindt u in onze Infopool.

Infopool