TESTEN VAN DE LEIDING NA PLAATSING

Na de inbouw moeten gepaste controles en/of testen volgens EN 1610 § 12 doorgevoerd worden: visuele controle, dichtheid, leidingszone en verdere aanvulling en buisvervorming (bij gresbuizen niet van toepassing.) Het testen van de dichtheid van leidingen, inspectieputten en toezichtsconstructies moet volgens EN 1610 par. 13.1 ofwel met lucht, proefmethode L, of met water, proefmethode W, worden uitgevoerd. Een voorafgaande test kan voor het zijdelings aanvullen uitgevoerd worden. Voor de opleveringstest moet de leiding na het aanvullen van de sleuf en het verwijderen van de beschoeiing worden getest. Voor de voorafgaande test in een open sleuf kunnen de aansluitingen met deksels en klembeugels of snelsluiters (enkel methode W) afgedicht worden. De deksels moeten goed vastgezet worden. Lekkages aan de deksels en de proefinstallatie zijn te vermijden. Bij de methode W wordt het bewijs van dichtheid geleverd door middel van het waterverlies onder proefdruk tijdens de proefduur (waarde W 30) en bij de methode L door middel van de waarde van het drukverlies tijdens de proefduur.

Methode (W) waterdrukproef volgens EN 1610
  • Testdruk: 0,1 tot 0,5 bar
  • Testduur: 30 minuten
  • Voortesttijd: 60 minuten
Toegevoegd watervolume W30
  • Buisleiding: 0,15 l/m2
  • Buisleiding en inspectieputten: 0,20 l/m2
  • Inspectie- en toezichtconstructies: 0,40 l/m

De leiding die getest moet worden, moet bij de waterdruktest drukloos vanaf het diepste punt worden gevuld. De ontluchting gebeurt op het hoogste punt van het testtraject. De testdruk wordt op het dieptepunt aangebracht.

Toegelaten watertoevoeging voor buisleidingen
Nominale diameter Vulhoeveelheid Toegelaten wateropname
DN l/m l/m
100 8 0,05
125 12 0,06
150 15 0,07
200 31 0,09
250 49 0,12
300 71 0,14
350 96 0,17
400 126 0,19
450 159 0,21
500 196 0,24
600 283 0,28
700 385 0,33
800 503 0,38

Ons advies: luchtdruktest methode LC 100

wachttijden bij luchtdruktesten:
tot DN 500: minstens 5 minuten vanaf
DN 500: DN/100 inminuten

Deformatiemeting

Bij gres hoeft geen deformatiemeting (vervormingscontrole) worden uitgevoerd!

Testen van individuele verbindingen

Indien het omwille van technische redenen nodig blijkt individuele verbindingen te testen, moet een systeem met dubbele afdichting worden gebruikt om ondichtheden tussen packer en buiswand te minimaliseren.

Omdat de meettechniek gevoelig en complex is, worden de individuele resultaten in een afwijkingsmodule ingebracht en in verhouding tot de leidingslengte herberekend.

Camera-inspectie

De uitvoering van een camera-inspectie en de beoordeling van de gemaakte beelden zijn twee te onderscheiden activiteiten. Bij de beoordeling moet rekening gehouden worden met de technische voorschriften geldend op de leveringsdatum van de gecontroleerde buizen en hulpstukken.


Nominale diameter Testprocedure
DN LA LB LC LD
Po
10
ΔP
2,5
Po
50
ΔP
10
Po
100
ΔP
15
Po
200
ΔP
15
mbar mbar mbar mbar
Testtijd in minuten
1005431,5
1255431,5
1505431,5
2005431,5
250653,52,0
3007642,0
3508752,5
40010752,5
45011863,0
50012973,0
600141184,0
7001713105,0
8001915115,0
900221712,56,0
10002419147,0
12002922168,0

!Opgelet: EN 1610: het testprotocol moet voor iedere test afzonderlijk worden opgesteld. Onze service: er zijn testprotocollen voor lucht- en waterdichtheidstesten beschikbaar.


MEER INFORMATIE

Testprotocollen en andere testvoorschriften vindt u in onze Infopool.

Meer informatie >>