Functionele eigenschappen van dichtingen van afvalwaterleidingen

Goed functionerende dichtingen zijn voor vele technische producten belangrijk. In het eenvoudigste geval volstaat het om een licht agressieve substantie onder atmosferische druk te vergrendelen. Bij complexere toepassingen moet er een garantie zijn op een hoge dichtheid en veiligheid en dit bij hoge temperaturen, hoge druk en onder agressieve omstandigheden. Dichtingen zijn onontbeerlijk voor het goed functioneren van het rioleringssysteem en bevinden zich vaak op de meest kritische plaatsen, namelijk ter hoogte van de scheidingsvoegen. 

Hoekverdraaiing

Tijdens de planningsfase moet er altijd rekening gehouden worden met verzakkingen in de bedding, veroorzaakt door verzakkingen na mijnontginning, grondwaterstroming of bouwactiviteiten. De dichtheid van de verbinding ter hoogte van een hoekvormige afwijking speelt daarom een belangrijke rol wat de veiligheid betreft. De minimumvereisten zijn vastgelegd in EN 295 en ZP WN 295.

Voegopening

Volgens de regels en voorschriften is een voegopening van minstens 5 mm toegestaan, waardoor hoekvormige afwijkingen mogelijk zijn. De beoordeling van een voegopening in een geïnstalleerde gresmofbuis hangt af van het design van de mof. De maten zijn gespecifieerd in ZP WN 295.

Dwarskrachtbestendigheid

Volgens EN 295-3:2012, sectie 21.3, moet een buisverbinding zowel op korte als op lange termijn bestand zijn tegen dwarsbelasting. Een externe belasting moet zo op de buis aangebracht worden opdat de minimale dwarsbelasting op de buisverbinding 25 N/mm nominale diameter bedraagt. De buisverbinding moet vervolgens een proefbelasting van 5 kPa (0,05 bar) en 50 kPa (0,5 bar) gedurende 15 minuten zonder duidelijke lekkage kunnen doorstaan (volgens EN 295-1:2013, sectie 6.2.1). Wanneer buizen en hulpstukken voor lange tijd onder lichte druk ingezet worden, moet er een druktest uitgevoerd worden. Per buiscomponent mag er telkens een verbinding getest worden. Verbindingen die deze test doorstaan, worden beschouwd als bestand tegen wortelindringing. 


Bodemgelijkheid

De bodemgelijkheid is de overgang van een buis naar een andere buis ter hoogte van een verbinding en in de buurt van de vloeilijn. De diametergerelateerde grenswaarden zijn vastgelegd in EN295, opdat de hydraulica van de geïnstalleerde buisleiding optimaal is. De instructies in de installatiehandleiding van de betreffende fabrikant moeten gevolgd worden om bodemgelijkheid voor verschillende verbindingssystemen te garanderen. 

Bestand tegen wortelindringing

Gresbuizen en -hulpstukken zijn bestand tegen wortelindringing; dit wordt aangetoond door de dwarskrachtbestendigheidstest. De overeenkomstige vereisten zijn gespecifieerd in EN 295-3.

MEER INFORMATIE

Infopool

Meer informatie over de producteigenschappen vindt u in onze Infopool.

Buizen en hulpstukken

Lees meer over de eigenschappen van onze buizen en hulpstukken.

Certificering

Wij produceren onze producten zonder compromissen op een hoog niveau. Dit betekent veiligheid, betrouwbaarheid en vertrouwen voor u.