Wykonawstwo - metoda bezwykopowa

W przypadku technologii bezwykopowych oferujemy rozwiązania stosowane zarówno przy budowie głównych kolektorów jak i przyłączy domowych. Wiele informacji na temat doboru technologii oraz studni startowych i odbiorczych można znaleźć w naszej platformie Infopool.

Infopool