Doradztwo przy budowie kanalizacji

Podstawy budowy kanalizacji

Ciągle tworzymy innowacyjne rozwiązania oparte na naszym doświadczeniu. Wykraczając przy tym poza utarte standardy.


Aktywnie uczestniczymy w konferencjach, sympozjach, wykładach i seminariach utrzymując bliskie kontakty z naszymi klientami.

Jesteśmy Inżynierami branży sanitarnej

Na etapie projektowania sieci kanalizacyjnych stawiamy na rozwiązania o najwyższej trwałości, która stanowi czynnik cenotwórczy na etapie eksploatacji. Rozwiązania techniczne o wysokiej trwałości generują oszczędności w zakresie kosztów utrzymania sieci.

Wsparcie techniczne osobiste oraz on-line, na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Projektowanie

Uzyskaj wszystkie informacje na etapie projektowania.

Wykonawstwo

Instrukcje dotyczące wykopu otwarego, technologii bezwykopowych oraz montażu studni.

Kontrola wybudowanych kanałów

Informacje na temat kontroli wybudowanych kanłów.