Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność w praktyce

Żywotność lub użytkowanie systemów kanalizacyjnych jest miarodajnym parametrem ekonomii przedsiębiorstwa, a aspekt bezpieczeństwa i szczelności jest ważny dla ekologii. Aspekty te mają również wpływ na obszary społeczne. 


Rury kamionkowe spełniają wysokie wymagania ekologiczne. Ich parametry techniczne, chemiczne i fizyczne, takie jak wysoka wytrzymałość, szczelność i twardość oraz odporność na korozję są połączeniem zalet w jednym produkcie. Kamionka podlega w 100% recyklingowi. Ponadto rury kamionkowe są uzasadnione ekonomicznie – łącząc długi okres użytkowania z niewielkim nakładem konserwacyjnym. 

Rury kamionkowe są przyjazne dla pokoleń: ich ponad stuletnia żywotność oszczędza zasoby i minimalizuje finansowe obciążenie związane z remontami i naprawami. 

 

CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®

 • brak odpadów
 • wykorzystanie energii odnawialnych
 • raz uzyskane wartości pozostają zachowane w cyklu

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

 • wyjątkowe właściwości techniczne, chemiczne i fizyczne:
  wysoka trwałość, szczelność i twardość
  wysoka odporność na ścieranie i korozję
 • nadają się do recyclingu

EKONOMICZNE

 • długi okres użytkowania
 • niewielki nakład na konserwację i naprawę
 • niskonakładowe zabezpieczenie majątku trwałego

WIELOPOKOLENIOWE

 • brak ciągłych nakładów finansowych na renowację  i naprawę
 • chronią zasoby naturalne
 • żywotność dłuższa niż sto lat 

Steinzeug-Keramo - Ekologiczny Obieg

Więcej informacji