Infopool

Wsparcie techniczne

Infopool posiada 8 modułów obliczeniowych, ok. 800 rysunków CAD naszego asortymentu oraz dokumenty dotyczące naszych rur, studni i akcesoriów, a także wytycznych w zakresie prawidłowej zabudowy kanałów kamionkowych.

Aby pracować z Infopolem konieczna jest rejestracja.

Infopool

Infopool

RYSUNKI CAD

OBLICZENIA STATYKI DLA WYKOPU OTWARTEGO 
Program służy do wykonania obliczeń statyki rur kamionkowych kielichowych dla podanych warunków posadowienia.

OBLICZENIA STATYKI DLA TECHNOLOGII BEZWYKOPOWYCH 
Program służy do obliczenia dopuszczalnej siły wcisku dla rur kamionkowych przeciskowych.

HYDRAULIKA                                                                    
Program służy do wykonania obliczeń hydrauliki dla kanałów o przekroju kołowym. Dla asortymentu Steinzeug-Keramo możliwe jest wykonanie obliczeń przepływu, spadku oraz prędkości przepływu przy pełnym oraz częściowym napełnieniu. 

WYPÓR                                                                    
Obliczenie wyporu dla studni oraz przewodów kamionkowych.

MANSZETY
Kalkulator manszet umożliwia dokonanie doboru rodzaju manszet oraz pierścieni wyrównawczych. 

STUDNIE 
Dobór studni kamionkowych odbywa się przy pomocy kalkulatora online. Program umożliwia wykonanie obliczęń oraz zestawień dla studni w średnicach DN 800 do DN 1200.

SIODŁA                                                 
Program służy do doboru rodzaju siodła w zależności od rodzaju materiału z jakiego wykonana jest rura, na której wykonuje się przyłącza.

RENTOWNOŚĆ
Program obliczeń rentowności w odniesieniu do innych rozwiązań materiałowych.

RYSUNKI CAD

Rysunki CAD naszych produktów można pobrać w formacie DWG, DXF i WMF.

Do korzystania z rysunków wymagane jest oprogramowanie CAD.

INFORMACJE O PRODUKTACH I INNE DOKUMENTY

Do dyspozycji naszych klientów oddajemy karty techniczne naszego asortymentu, w których znajdują się informacje na temat właściwości produktów, instrukcje montażu oraz informacje o certyfikatach.