PRZECISK HYDRAULICZNY

BEZWYKOPOWA BUDOWAE KANAŁÓW

Przecisk hydrauliczny w porównaniu z metodą wykopu otwartego to technologia bezwykopowa, w której układanie rur odbywa się pod ziemią bez konieczności wykonywania rozkopu.   


Zaletą przecisku hydraulicznego jest niemal całkowity brak zakłóceń życia codziennego w miejscu wykonywanych prac. Abstrahując od  komory startowej oraz docelowej i czasami kilku komór pośrednich, wzdłuż trasy kanału nie występują większe ograniczenia. Dzięki zastosowaniu przecisków na drogach nie powstają korki, sklepy nie odnotowują spadku obrotów, a w miastach nie powstają wielkie place budowy. Prawie całkowitej eliminacji ulegają hałas i zanieczyszczenie, zminimalizowana jest emisja CO2 i pyłu. Dodatkowo unika się rozkopywania ulic oraz nie oddziaływuje się niekożystnie na faune i flore. Jednym zdaniem, bezwykopowe budowanie kanału pozwala na zminimalizowanie nakładów i brak obciążenia środowiska.

OBSZAR STOSOWANIA METODY BEZWYKOPOWEJ

 • Uzbrojenie nowych terenów budowlanych
 • Renowacja
 • Przyłącza budynków
 • Przejścia pod drogami, autostradami, liniami kolejowymi, ciekami wodnymi
 • Przejścia pod zabytkami, obiektami budowlanymi
 • Przejścia pod strefami ujęć podziemnych


ZALETY PRZECISKU HYDRAULICZNEGO

KRÓTKI CZAS BUDOWY 

 • Bezpieczny dla infrastruktury podziemnej
 • Metoda przyjazna mieszkańcom: brak zakłuóeń życia codziennego w miejscu wykonywanych prac, np. na ulicach handlowych lub drogach transportowych, brak uciążliwości spowodowanych hałasem

WYDŁUŻONY OKRES UŻYTKOWANIA

 • Szczególnie wysoka jakość budowlana i bezpieczeństwo kanału
 • Bezpieczeństwo konstrukcji budowlanej
 • Wyeiminowane osiadanie kanału

OCHRONA NAWIERZCHNI 

 • Minimalizacja ingerencji w nawierzchnię
 • Bezpieczne dla środowiska, ochrona fauny i flory

POZYTYWNY BILANS ENERGETYCZNY

 • Mniej sprzętu budowlanego i transportowego
 • Krótsze drogi transportowe
 • Wyraźna redukcja emisji CO2 i pyłu

OCHRONA WÓD GRUNTOWYCH

 • Bezpieczne dla wód gruntowych 
 • Wykonawstwo bez konieczności obniżania poziomu wody gruntowej


OCHRONA PRACOWNIKÓW

 • Bardzo wysokie bezpieczeństwo pracy

SPECYFIKACJE TECHNICZNE RURY PRZECISKOWEJ

Rury przeciskowe poddawane wysokim obciążeniom muszą spełniać najwyższe standardy jakościowe, pod kątem wymagń oraz być dostosowane do maszyn przewiertowych. Rozwiązaniem są rury kamionkowe przeciskowe, łączące w sobie takie cechy jak: jakość, bezpieczeństwo i niezawodność.

 • Pierścień prowadzący służy do prowadzenia rur podczas przeciskania poprzez równomierny rozkład sił wcisku na obwodzie
 • Obróbka konćów rury za pomocą frezowania oraz szlifowania gwarantuje dokładność co do milimetra
 • Wyprofilowany element konstrukcyjny z elastomeru kauczukowego do uszczelniania połączenia rur. Zintegrowany pierścień do wyłapywania piasku zapobiega przed przenikaniem gruntu do szczeliny między złączem a rurą podczas przecisku.  
 • System połączeń zapewnia wodoszczelność na poziomie 2,4 bar.
 • Pierścień z płyty wiórowej, umieszczany między powierzchniami czołowymi rur, służy do przenoszenia siły wcisku.         
 • Dodatkowy otwór w ścianie rury służy do montażu dysz bentonitowych celem rozprowadzenia bentonitu na zewnętrznym płaszczu rury.   

Przecisk hydrauliczny

W przypadku technologi bezwykopowych stosuje się różne metody – zarówno do budowy nowych rurociągów, jak i do odnowy już istniejących kanałów:

BUDOWA NOWYCH SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH

 • Przecisk sterowany z przewiertem pilotażowym
  • z wypieraniem urobku
  • z wybieraniem urobku
 • Technologia Mikrotunelowania
  • z systemem ślimakowym 
  • z systemem płuczkowym
 • Przecisk z otwartym przodkiem

  RENOWACJA

  • Pipe-Eating 
  • Berstlining (metoda pokrewna)

  W przypadku technologi bezwykopowych najczęściej stosuje się przecisk sterowany oraz mikrotuneling. Wybór metody jest uzależniony miedzy innymi od warunków wodno-gruntowych. Wiecej informacji na temat technologii bezwykopowych można znaleźć w naszym katalogu.