Trójniki Mimośrodowe

W przypadku wymiany kanałów o niewystarczających przekrojach na kanały o większej średnicy, przykanaliki pozostają na swoich pierwotnych rzędnych. Przy konieczności ponownego montażu przykanalików na kolektorze głównym lub wymiany nieprawidłowo wykonanego niskiego dopływu można zastosować trójniki bezkielichowe (naprawcze). W takiej sytuacji wymagane są elementy, które można elastycznie dostosować do sytuacji w  miejscu podłączenia.

W tym zakresie oferujemy kształtki o dowolnej konfiguracji w zakresie średnic od DN 250 do DN 800 z odejściem o średnicach DN 150/200/250. W razie potrzeby możemy wykonać również większe średnice. Dopływ wykonywany jest prostopadle do osi kolektora pod kątem 90 stopni. W przypadku trójników do DN 350 na zamówienie specjalne możliwe jest wykonanie z kątem 45°.

Trójniki mogą być produkowane w 4 wariantach ze zmiennym wymiarem „e” Odejścia mogą być wykonane z  kielichem lub bez. W  przypadku trójników kielichowych rozróżnia się prawe i lewe trójniki (patrząc w kierunku przepływu) Trójniki bezkielichowe zabudowywane są za pomocą manszet reparacyjnych. Trójniki kielichowe posiadają system połączeń C z uszczelkami „K” z PU.

System połączeń – odejście z kielichem: 

DN 150 (system F) - uszczelka L /  DN 200 uszczelka L lub uszczelka K (system C) / od DN 250 uszczelka K

Klasy nośności odejść: 

od DN 200 odejścia wykonywane są w klasie normatywnej lub ponadnormatywnej. Możliwości podłączenia dopływu: za pomocą odpowiednich adapterów/manszet reparacyjnych można podłączać przykanaliki wykonane z różnych materiałów.


Klasy obciążenia wlotu: 

Od DN 200 wloty są dostępne zarówno w wersji normatywnej (N) jaki i o podwyższonej wytrzymałości (H). Opcje przyłącza wlotowego: za pomocą odpowiednich adapterów można połączyć przyłącza domowe wykonane z różnych materiałów.

TRÓJNIKI MIMOŚRODOWE
DN 1 FN
(kN/m) N/H
DN 2 a
cm
b
cm
250 40 (N) 150 60 30
250 60 (H) 150 60 30
300 48 (N) 150/ 200 60 30
300 72 (H) 150/ 200 60 30
350 56 (N) 150/ 200 75 37,5
400 64 (N) 150/ 200/ 250 75 37,5
400 80 (H) 150/ 200/ 250 75 37,5
500 60 (N) 150/ 200/ 250 75 37,5
500 80 (H) 150/ 200/ 250 75 37,5
600 57 (N) 150/ 200/ 250 75 37,5
600 96 (H) 150/ 200/ 250 75 37,5
700 112 (H) 150/ 200/ 250 100 50
800 96 (H) 150/ 200/ 250 100 50
WERSJA: RURA GŁÓWNA Z KIELICHEM/ODEJŚCIE Z KIELICHEM
WERSJA: RURA GŁÓWNA Z KIELICHEM/ODEJŚCIE BEZKIELICHOWE
WERSJA: RURA GŁÓWNA BEZKIELICHOWA/ODEJŚCIE Z KIELICHEM
WERSJA: RURA GŁÓWNA BEZKIELICHOWA/ODEJŚCIE BEZKIELICHOWE