KERA.PORT PROGRAM STUDNI
SZCZELNE ORAZ ODPORNE NA KOROZJĘ

Program studni stanowi dopełnienie naszych wysokiej jakości rozwiązań systemowych. Studnie kanalizacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z różnych względów skład naszych ścieków jest jeszcze bardziej agresywny niż przed kilkoma laty. Główną przyczyną jest zmiana sytuacji demograficznej w naszym społeczeństwie.

Ponadto zachodzi konieczność transportowania ścieków na większych odległościach. Aby oczyszczalnie ścieków mogły wydajnie pracować, należy zapobiegać przedostawaniu się obcych zanieczyszczeń przez nieszczelne studnie kanalizacyjne.

Program studni

CECHY KONSTRUKCYJNE

 • Studnie KeraPort są elementami monolitycznymi. 
 • Kręgi dostarczane są ze zintegrowaną uszczelką. 
 • Standardowo zamknięcie studni odbywa się za pomocą płyty pokrywowej dla DN 1000 alternatywnie do dyspozycji jest zwężka. 
 • Odporna na korozję wykładzina wewnętrzna kinety/pokrywy studzienki/ stożka wykonana jest z poliuretanu (PU) do DN 1000.
 • Zgodnie z obliczeniami statycznymi możliwa głębokość zabudowy wynosi do 8 metrów, przy obciążeniu transportem ciężkim. 
 • Studnie posiadają dopuszczenie do zastosowania pod transportem kolejowym. 
 • Studnie są wykonane z nieodkształcającego się oraz odpornego na zginanie materiału. 
 • Zakres średnic nominalnych w ofercie standardowej z kinetą z PU obejmuje: DN 600, DN 800 i DN 1000. 
 • Zakres dostawy obejmuje dennicę studni, kręgi i płytę pokrywową lub zwężkę.

CECHY KONSTRUKCYJNE PRODUKTU

 • Odporny na biogenną korozję pod wpływem oddziaływania kwasu siarkowego 
 • Odporny na płukanie pod wysokim ciśnieniem 
 • Odporny na temperatury do 45 °C, na zapytanie również do 60 °C 
 • Przyjazny dla środowiska, długi okres eksploatacji 
 • Okres użytkowania > 100 lat 
 • Wytrzymałość dzięki ściankom o dużej grubości 
 • Wysoka odporność na wypór (potwierdzenie w kalkulatorze online w portalu Infopool) 
 • Możliwość późniejszego wykonania dodatkowych przyłączy 
 • Do DN 1000 przyłącza są zintegrowane w ścianie studni 
 • Spadek kinety: standardowo 0%* 
 • Przyłącza studni: możliwość zmiany kąta co 5 gonów, możliwe mniejsze stopniowanie . Dopływy zlicowane sklepieniem* 
 • Kręgi ze zintegrowanymi elementami uszczelniającymi 
 • Płyty pokrywowe/zwężki wykonane z betonu z wewnętrzną okładziną z PU 
 • Górna krawędź zwężki/płyty pokrywowej zgodna z DIN 4034

* Możliwe indywidualne wykonania

NIEZAWODNOŚĆ

Zakres dostawy obejmuje dolną część studni, kręgi i płytę pokrywową lub zwężkę. Studnie standardowe są wyposażone w jednoczęściową kinetę z PU ze zintegrowanymi przyłączami od DN 150 do DN 400 oraz w wewnętrzne zintegrowane zabezpieczenie przed wyporem.

STUDNIA DN 600 Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ

A* Przykrycie studni i pierścienie wyrównawcze
B Płyta pokrywowa
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Wysokość studni (górna krawędź terenu do dna rury)* Nie są dostarczane przez Steinzeug-Keramo

STUDNIA WŁAZOWA DN 800 - DN 1000 Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ

A* Przykrycie studni i pierścienie wyrównawcze
B Wewnętrzna okładzina płyty pokrywowej (PU) jako zabezpieczenie przeciwkorozyjne
C Płyta pokrywowa
1 Wykonany fabrycznie element uszczelniający (PU)
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Wysokość studni (górna krawędź terenu do dna rury)


STUDNIA WŁAZOWA DN 1000 ZE ZWĘŻKĄ

A* Przykrycie studni i pierścienie wyrównawcze
B Wewnętrzna okładzina zwężki (PU) jako zabezpieczenie przeciwkorozyjne
C Zwężka
1 Wykonany fabrycznie element uszczelniający (PU)
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Wysokość studni (górna krawędź terenu do dna rury)