Concrete cover plates
for KeraPort manholes
DN 600 - DN 1000
with polystyrene channel element


Concrete taper
for KeraPort manholes
DN 600 - DN 1000
with channel element


KeraPort
Manhole
DN 600 / DN 800 / DN 1000

Nominal height
0,7 m / 1,7 m
KERA.Port manhole DN 1000
KERA.Port manhole DN 600
Concrete cover plates
for KeraPort manholes
DN 600 - DN 1000
with polystyrene channel element


Concrete taper
for KeraPort manholes
DN 600 - DN 1000
with channel element


KeraPort
Manhole
DN 600 / DN 800 / DN 1000

Nominal height
0,7 m / 1,7 m
KERA.Port manhole DN 1000
KERA.Port manhole DN 600
KERA.PORT PROGRAM STUDNI
SZCZELNE ORAZ ODPORNE NA KOROZJĘ

Program studni stanowi dopełnienie naszych wysokiej jakości rozwiązań systemowych. Studnie kanalizacyjne cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z różnych względów skład naszych ścieków jest jeszcze bardziej agresywny niż przed kilkoma laty. Główną przyczyną jest zmiana sytuacji demograficznej w naszym społeczeństwie.

Ponadto zachodzi konieczność transportowania ścieków na większych odległościach. Aby oczyszczalnie ścieków mogły wydajnie pracować, należy zapobiegać przedostawaniu się obcych zanieczyszczeń przez nieszczelne studnie kanalizacyjne.

Program studni

CECHY KONSTRUKCYJNE

 • Studnie KeraPort są elementami monolitycznymi. 
 • Kręgi dostarczane są ze zintegrowaną uszczelką. 
 • Standardowo zamknięcie studni odbywa się za pomocą płyty pokrywowej dla DN 1000 alternatywnie do dyspozycji jest zwężka. 
 • Odporna na korozję wykładzina wewnętrzna kinety/pokrywy studzienki/ stożka wykonana jest z poliuretanu (PU) do DN 1000.
 • Zgodnie z obliczeniami statycznymi możliwa głębokość zabudowy wynosi do 8 metrów, przy obciążeniu transportem ciężkim. 
 • Studnie posiadają dopuszczenie do zastosowania pod transportem kolejowym. 
 • Studnie są wykonane z nieodkształcającego się oraz odpornego na zginanie materiału. 
 • Zakres średnic nominalnych w ofercie standardowej z kinetą z PU obejmuje: DN 600, DN 800 i DN 1000. 
 • Zakres dostawy obejmuje dennicę studni, kręgi i płytę pokrywową lub zwężkę.

PROKÁZANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

 • Odporny na biogenną korozję pod wpływem oddziaływania kwasu siarkowego 
 • Odporny na płukanie pod wysokim ciśnieniem 
 • Odporny na temperatury do 45 °C, na zapytanie również do 60 °C 
 • Przyjazny dla środowiska, długi okres eksploatacji 
 • Okres użytkowania > 100 lat 
 • Wytrzymałość dzięki ściankom o dużej grubości 
 • Wysoka odporność na wypór (potwierdzenie w kalkulatorze online w portalu Infopool) 
 • Możliwość późniejszego wykonania dodatkowych przyłączy 
 • Do DN 1000 przyłącza są zintegrowane w ścianie studni 
 • Spadek kinety: standardowo 0%* 
 • Przyłącza studni: możliwość zmiany kąta co 5 gonów, możliwe mniejsze stopniowanie . Dopływy zlicowane sklepieniem* 
 • Kręgi ze zintegrowanymi elementami uszczelniającymi 
 • Płyty pokrywowe/zwężki wykonane z betonu z wewnętrzną okładziną z PU 
 • Górna krawędź zwężki/płyty pokrywowej zgodna z DIN 4034

* Możliwe indywidualne wykonania

NIEZAWODNOŚĆ

Zakres dostawy obejmuje dolną część studni, kręgi i płytę pokrywową lub zwężkę. Studnie standardowe są wyposażone w jednoczęściową kinetę z PU ze zintegrowanymi przyłączami od DN 150 do DN 400 oraz w wewnętrzne zintegrowane zabezpieczenie przed wyporem.

STUDNIA DN 600 Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ

A* Przykrycie studni i pierścienie wyrównawcze
B Płyta pokrywowa
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Wysokość studni (górna krawędź terenu do dna rury)* Nie są dostarczane przez Steinzeug-Keramo

STUDNIA WŁAZOWA DN 800 - DN 1000 Z PŁYTĄ POKRYWOWĄ

A* Przykrycie studni i pierścienie wyrównawcze
B Wewnętrzna okładzina płyty pokrywowej (PU) jako zabezpieczenie przeciwkorozyjne
C Płyta pokrywowa
1 Wykonany fabrycznie element uszczelniający (PU)
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Wysokość studni (górna krawędź terenu do dna rury)


STUDNIA WŁAZOWA DN 1000 ZE ZWĘŻKĄ

A* Przykrycie studni i pierścienie wyrównawcze
B Wewnętrzna okładzina zwężki (PU) jako zabezpieczenie przeciwkorozyjne
C Zwężka
1 Wykonany fabrycznie element uszczelniający (PU)
2 Studnia kamionkowa
3 Prefabrykowana kineta z poliuretanu
4 Zabezpieczenie przed wyporem z betonu
5 Wysokość studni (górna krawędź terenu do dna rury)