Zgodność w Steinzeug-Keramo | Wienerberger Group

Steinzeug-Keramo, spółka należąca do holdingu Wienerberger Group, jest świadoma swojej odpowiedzialności i przykłada wielką wagę do zagadnień zgodności wdrażając precyzyjne wymagania w zakresie polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR, Corporate Social Responsibility). 

-

Nasze zasady działania

Ekspercka wiedza, pasja, uczciwość i szacunek, orientacja na klienta, duch przedsiębiorczości, jakość i odpowiedzialność: to wartości stanowiące fundament naszej działalności jako firmy oraz naszej codziennej współpracy. Te silnie zakorzenione elementy naszej kultury korporacyjnej znajdują odzwierciedlenie w wielu zasadach, przepisach i politykach Wienerberger Group. Przekaz jest całkowicie jasny: wszelkie działania niezgodne z prawem, nieetyczne lub jakiekolwiek naruszenia wymagań w zakresie zgodności nie będą tolerowane! 

W świecie Wienerberger, dla wszystkich – pracowników, klientów, dostawców i partnerów – naszą ambicją jest żyć i postępować z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości, etyki biznesowej, zasad zrównoważonego rozwoju oraz dbać o właściwe wzorce zachowań w całej Grupie. 

 

Whistleblowing: Gdy nie wszystko jest tak jak powinno…

Naszą odpowiedzialnością jest promowanie kultury korporacyjnej spójnej z naszymi zasadami. Powyższe oznacza, że obowiązkiem wszystkich osób odpowiedzialnych za zgodność w Wienerberger jest zapewnianie, by nasze polityki i procesy były wdrażane i przestrzegane. Skuteczność wszystkich zasad i przepisów jest weryfikowana na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych audytów, których celem jest zainicjowanie kolejnych zmian na lepsze.  

Jeżeli masz powód przypuszczać, że nasze standardy zachowania zostały naruszone lub zignorowane, nie wahaj się o tym mówić! Wienerberger zachęca wszystkich swoich pracowników, dostawców i partnerów do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości, naruszeń lub przypadków łamania naszego kodeksu postępowania! 

SeeHearSpeakUp

SeeHearSpeakUp to zewnętrzna i niezależna usługa do sygnalizacji nieprawidłowości stworzona, aby zapewnić pracownikom, klientom, dostawcom i partnerom Wienerberger możliwość zgłoszenia swoich obaw w sposób poufny i anonimowy. Usługa SeeHearSpeakUp pozwala nam zweryfikować wszelkie zasygnalizowane, niezgodne z prawem, nieetyczne lub niewłaściwe zachowania oraz przeprowadzić postępowanie wyjaśniające dotyczące wszelkich skarg otrzymanych poprzez Komisję Whistleblowing Wienerberger. 

Kanały Whistleblowing: Jak to działa?

Jesteś świadkiem jakiegokolwiek niezgodnego z prawem, nieetycznego lub niewłaściwego zachowania w twoim miejscu pracy? Zasygnalizuj je z zachowaniem pełnej poufności w jeden z poniższych sposobów: 

Zadzwoń na numer 00800 9687 4357 

Napisz na adres report_at_seehearspeakup.co.uk  

lub złóż raport online seehearspeakup.co.uk/wienerberger